Image Alt

Decembar 2021

Udruženje je 17. Novembra 2021. godine poslalo set pitanja o Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima Ministarstvu finansija FBiH. Pitanja smo im poslali iz razloga što trenutni prijedlozi navedenih zakona sadrže mnoge nejasnoće, a jedina instanca koja može dati 100% tačno tumačenje neke regulative je ona koja

Na najavu da će set novih zakona u novembru 2021. biti ponovo na dnevnom redu sjednice Predstvaničkog doma Parlamenta FBIH, Udruženje je odmah reagovalo. Uputili smo dopise svim klubovima zastupnika u Predstavičkom domu, kojim smo tražili da ne dozvole usvajanje ovih verzija teksta Zakona, jer su pogubni za opstanak freelencera koji

Biti freelancer sve je popularnije. Dok su ranije za uslugama freelancera posezale manje kompanije, tražeći način da bolje racionaliziraju troškove poslovanja, vremenom su se stvari mijenjale, pa tako na tržištu razvijenih zemalja već odavno angažiranje freelancera nije nepoznanica ni u velikim korporacijama. Razlog je sličan: racionalno gospodarenje troškom, odabir saradnika bez

Kroz zagovaračke aktivnosti Udruženja i na Inicijativu koju smo joj uputili, predsjednica kluba zastupnika Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Alma Kratina, je 25.oktobra 2021. godine u parlamentarnu proceduru uložila Prijedlog Zakona o izmjeni trenutnog Zakona o doprinosima. Ovim Prijedlogom Zakona se traži ukidanje člana 10a koji određuje plaćanje 4% doprinosa

Redovna sjednica Skupština Udruženja “Freelance” u BiH (UFUBIH) održana je u subotu 10.07.2021. godine u 16.00 sati. Trenutni epidemiološki uslovi su uslovili online održavanje skupa putem Zoom platforme. Sjednicom je predsjedavala potpredsjednica Skupštine Aida Delić, a prisutnim se na samom početku obratila i predsjednica i osnivačica UFUBiH Elena Babić-Đaković, objasnivši

  U petak 9.jula 2021. u Sarajevu je održan sastanak Savjetodavnog tijela Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, na kojem je ispred freelance sektora prisustvovala Elena Babić-Đaković, predsjednica UFUBIH. Glavna tema sastanka bila je prezentacija aktuelnog programa podrške maloj privredi u 2021.godini u Kantonu Sarajevo i dosadašnji rezultati rada Ministarstva.  Nakon toga razmatrane su

U periodu od aprila do juna 2021. godine održan je trening “Javno zagovaranje i odnosi s medijima” u organizaciji EU Resursnog centra. Glavni cilj edukacije, održane u online formatu, je bio osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) u njihovim nastojanjima da uspješno definišu i realizuju svoje inicijative. Drugim riječima, treningom su