Image Alt

Juni 2021

UKINUTI NAPLATU OD 4% ILI OMOGUĆITI KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE USLUGE ZA FREELANCERE! Ombudsmeni za ljudska prava BiH, uvažili su žalbu makroekonomskog analitičara Faruka Hadžića kojom je ukazao na činjenicu da se od svih koji na području Federacije BiH zarađuju bez stalno zasnovanog radnog odnosa, naplaćuje doprinos za uslugu zdravstvenog osiguranja, koje ne

  U maju 2021. godine, u kontakt sa Udruženjem je stupila kompanija IMTEC koja nam je ponudila značajnu saradnju. Sporazum se odnosi na međusobnu saradnju gdje će IMTEC obezbijediti pogodnost za članove Udruženja u vidu popusta za kupovinu, kao i omogućiti kupovinu na rate sa svojim partnerima za članove Udruženja "Freelance"

Na hitnoj sjednici 17. marta 2021.godine, Savjet je usvojio Prijedlog predstavnice freelance sektora da Izmjene aktuelnog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo, obuhvati i freelancere Kantona Sarajevo, te je Prijedlog u vidu Zaključka 2 upućen Skupštini Kantona Sarajevo na usvajanje. Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo koja

  Elena Babić-Đaković: Broj frilensera raste jer tehnologija generiše nova zanimanja svakodnevno Elena Babić-Đaković je prije dvije godine s grupom proaktivnih frilensera osnovala Udruženje„Freelance“ u BiH koje danas okuplja uglavnom mlade, kreativne ljude iz cijele Bosne i Hercegovine. Oni se svakodnevno umrežavaju i zajednički rade na kreiranju pravnog okvira za ovu vrstu

Četvrta sjednica Skupština Udruženja “Freelance” u BiH (UFUBIH) održana je u subotu 20.03.2021. godine u 17.00 sati. Trenutni epidemiološki uslovi su uslovili online održavanje skupa putem Zoom  platforme. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Skupštine Amer Skrobo, a prisutnim se na samom početku obratila i predsjednica i osnivačica UFUBiH Elena Babić-Đaković, objasnivši

  Scenarij koji su mnogi radnici, nenaspavani, stiješnjeni u autobusima i vozovima, frustrirani u saobraćajnim gužvama, sigurno bar jednom zamišljali: buđenje bez stresa i pomjeranja alarma, posao i pauze po rasporedu koji sami osmišljaju, komfor vlastitog doma, troškovi putovanja minimalni, više vremena za slobodne aktivnosti… Činilo se kao ideja iz nekog

Vanredna sjednica Skupštine Udruženja “Freelance” u BiH zakazana je za subotu 20. mart 2021. godine sa početkom u 17:00 h. Zbog trenutne epidemiološke situacije, i ova sjednica će biti održana putem Zoom platforme.  Skupština se saziva na osnovu zahtjeva Predsjednice Udruženja. Razlog sazivanja vanredne Skupštine je glasanje za usvajanje Odluke o