Image Alt

Amandmani na “Korona” Zakon

Amandmani na “Korona” Zakon

 

Na hitnoj sjednici Vlade Federacije BiH održane u četvrtak 23.aprila 2020. usvojen je “korona zakon” koji je trebalo da amortizuje ekonomiju Federacije BiH. Svi amandmani upućeni od strane opozicije su odbijeni uključujući i amandmane koji su se odnosili na freelancere. Da podsjetimo, nakon što je Vlada FBiH uputila Nacrt zakona u parlamentarnu proceduru i nakon što smo saznali da nas u njemu nema i pored Incijiative koju smo im prethodno uputili, odmah smo reagovali upućivanjem Prijedloga za amandmane svim strankama koje imaju svoje zastupnike u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH kao i dopisom predsjedavajućem Predstavničkog doma FBiH. Također obratili smo se i medijima sa našom reakcijom na Nacrt zakona

Naš prijedlog amandmana je bio da se:

  • Član 3. tačka (1) pomenutog zakona proširi kao bi obuhvatao i fizička lica koja ostvaruju dohodak povremenim slobodnim aktivnostima (što u najvećoj mjeri predstavlja freelancere koji ostvaruju prihode iz inostranstva). Drugim riječima, da se pomenuti član proširi i na ona fizička lica koja pružaju profesionalne usluge za koje nije potrebno odobrenje nadležnog organa. Ova lica nemaju registrovanu djelatnost čime se ne svrstavaju u poslovne subjekte, ali su poreski obveznici koji doprinose ekonomiji te trpe enormne poslovne gubitke.
  • Član 8, kojim se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu, proširi kako bi mogao obuhvatiti i fizička lica koja se bave povremenim slobodnim aktivnostima. Iako Zakon o porezu na dohodak uključuje i prihode ostvarene slobodnim povremenim aktivnostima, trenutni Prijedlog “korona zakona” se veže samo za poslovne subjekte (problematika iz Člana 3), pa samim tim automatski eliminiše freelancere tj. fizička lica koja se bave povremenim slobodnim aktivnostima iz mjere koju određuje Član 8.

 

Udruženje “Freelance” u BiH je potpuno nezavisno u svakom smislu, finansijski i politički. Smatramo važnim da javnost i freelanceri znaju činjenice, naročito jer idemo u susret izborima, a to su:

SDP i Naša Stranka su uputili amandmane sa prijedlogom da se freelancerima uvedu poreske olakšice tj. da se iznosi prihoda do 1000 KM ne oporezuju, na osnovu Inicijative koju smo im prethodno dostavili.


Od ostalih stranaka i njihovih predstavnika niko nije ništa poduzeo da se naši zahtjevi ispune.


Vlada Federacije BiH nam nije dostavila nikakav odgovor niti je dala bilo kakav argument zašto nisu ovim zakonom htjeli omogućiti olakšice i freelancerima.
Kao da mi ne postojimo, kao da i mi nismo ljudi kojima je ugrožena sigurnost i zdravlje. Ali nas se zato obavezno sjete kada nam treba uzeti novac. Da podsjetimo, nismo tražili novčanu pomoć, već olakšavajuće mjere zbog pretrpljenih gubitaka u poslovanju, te da možemo svi lakše ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje.

Ovo Udruženje i pored svega što se izdešavalo za vrijeme proglašenog stanja nesreće u zemlji izazvanog pandemijom, neće odustati od svojih ciljeva. I dalje ćemo se truditi i nastojati da freelanceri u BiH dobiju podršku koju zaslužuju. A već radimo na novim potezima.

Komentiraj