Image Alt

Autorska djela

Autorska djela

Po trenutnom Zakonu o porezu na dohodak (iz 2009. godine), freelanceri imaju pravo na rashod od 20% ili od 30% do stvarnog iznosa (Član 15, tačka 5) u slučaju kada su u pitanju autorska djela. Mnogi članovi našeg Udruženja, ali i freelanceri općenito, kreiraju vlastita djela u raznim formama. Međutim, kako ostvariti taj rashod od 30% ili u stvarnom iznosu ako već imamo pravo na to?

Autorska djela su regulisana Zakonom o autorskim i srodnim pravima BiH. Stručna mišljenja ističu da je ova oblast u našoj državi zakonski dosta dobro regulisana, ali se akcent treba staviti na dosljednu primjenu postojećih zakonskih propisa, kao i na osvještavanju i edukaciji potencijalnih nosilaca prava intelektualne svojine, kako bi mogli zaštiti svoja autorska ili intelektualna djela i ostvarivati određena prava na osnovu istih. U tekstu ispod ispod možeš naučiti nešto više o ovoj temi.

 

SADRŽAJ:

Šta je autorsko djelo?
Šta NIJE autorsko djelo?
Ko je autor?
Kako ostvarujem autorsko pravo na svoje djelo?
Kako da ostvarim rashod od 30%?
Šta ako imam pravo na 30% rashoda, a u PU mi kažu da ne mogu to ostvariti?
Da li mogu ostvariti 30% rashoda ako radim za klijenta?
Kako novi zakon (ukoliko se usvoji) reguliše ovu tematiku?
Da li zadržavam autorsko pravo ako radim za klijenta?
Da li imam autorska prava ako je moje djelo nastalo u radnom odnosu?
Bavim se programiranjem, softverom itd, da li zadržavam autorska prava na svoja djela?
Kreiram audiovizuelna djela, da li zadržavam autorska prava?
Kako zaštiti autorsko djelo i sačuvati dokaze da je to zaista moje?
Izvori

 

 

Nastavak teksta dostupan članovima udruženja Freelance u BiH. Budi i ti član i saznaj mnogo više. Registruj se već danas ovdje

Komentiraj