Image Alt

Događaji

Redovna sjednica Skupština Udruženja “Freelance” u BiH (UFUBIH) održana je u subotu 10.07.2021. godine u 16.00 sati. Trenutni epidemiološki uslovi su uslovili online održavanje skupa putem Zoom platforme. Sjednicom je predsjedavala potpredsjednica Skupštine Aida Delić, a prisutnim se na samom početku obratila i predsjednica i osnivačica UFUBiH Elena Babić-Đaković, objasnivši

Četvrta sjednica Skupština Udruženja “Freelance” u BiH (UFUBIH) održana je u subotu 20.03.2021. godine u 17.00 sati. Trenutni epidemiološki uslovi su uslovili online održavanje skupa putem Zoom  platforme. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Skupštine Amer Skrobo, a prisutnim se na samom početku obratila i predsjednica i osnivačica UFUBiH Elena Babić-Đaković, objasnivši

  Redovna Skupština Udruženja “Freelance” u BiH (UFUBIH) održana je u subotu 26.12.2020. godine u 12.00 sati. Trenutni epidemiološki uslovi su uslovili online održavanje putem Zoom  platforme. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Skupštine Amer Skrobo, a prisutnim se na samom početku obratila i predsjednica i osnivačica UFUBiH Elena Babić-Đaković.  Skupština je radila po

  Konferencija „Politika u vrijeme digitalizacije“ u organizaciji FLI - Foruma Lijeve Inicijative okupila je mlade vijećnike, vijećnice, parlamentarke i parlamentarce te predstavnike nevladinih organizacija a među panelistima su bili i predstavnici našeg Udruženja, Elena i Ajdin.  Tokom dvije panel diskusije diskutovalo se o dvije teme „Moderne tehnologije u komunikaciji sa građanima