Image Alt

Edukacije

U periodu od aprila do juna 2021. godine održan je trening “Javno zagovaranje i odnosi s medijima” u organizaciji EU Resursnog centra. Glavni cilj edukacije, održane u online formatu, je bio osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) u njihovim nastojanjima da uspješno definišu i realizuju svoje inicijative. Drugim riječima, treningom su

  Jedan od ciljeva našeg Udruženja je da našim radom utičemo i na smanjenje broja mladih ljudi koji u potrazi za poslom masovno napuštaju zemlju zadnjih godina. Želimo im biti inspiracija i mentori na putu do upješne karijere koju mogu ostvariti u Bosni i Hercegovini radeći kao freelanceri. Freelancing pomaže svakom