Image Alt

Medijske objave

  Na upit N1 vezano za rješavanje našeg statusa i 4% doprinosa koje plaćamo za zdravstveno osiguranje, predsjednica Udruženja Elena Babić-Đaković, je dala sljedeće odgovore: Šta su najvažniji problemi freelacera u BiH? Svi naši problemi sa kojima se susrećemo proizilaze iz činjenice da nas trenutni Zakoni o radu u Bosni i Hercegovini, naše

U četvrtak (19.3.2020.) smo uputili Inicijativu za uvođenje privremenih olakšavajućih mjera za fizička lica koja ostvaruju dohodak povremenim slobodnim aktivnostima, zbog štetnog uticaja pandemije coronavirusom na njihovo poslovanje i opstanak za vrijeme krize. Inicijativa je upućena Vladi FBiH i Vladi RS-a. Posljedice uzrokovane COVID-19 pandemijom su mnogobrojne širom svijeta pa tako

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i zvanično je predstavila izmjene i dopune Zakona o dohodku i Zakona o doprinosima, nakon čega su uslijedile žestoke rekacije poslodavaca, sindikata, penzionera, Zavoda PIO/MIO, kao i predstavnika IT industrije koja zapošljava na hiljade ljudi u Federaciji. Predložene izmjene nisu prihvatljive ni za freelancere u našoj zemlji. Za stav smo pitali

  Zakonska rješenja u parlamentarnoj proceduri koja bi trebala rezultirati novim zakonima o doprinosima i porezu na dohodak diskriminiraju freelancere, ili kako ih ovi zakoni definišu, osobe koje ostvaruju dohodak povremenim slobodnim aktivnostima. Prema Prijedlogu zakona o porezu na dohodak oni nemaju pravo na lični odbitak i trebalo bi da plaćaju