Image Alt

Medijske objave

Biti freelancer sve je popularnije. Dok su ranije za uslugama freelancera posezale manje kompanije, tražeći način da bolje racionaliziraju troškove poslovanja, vremenom su se stvari mijenjale, pa tako na tržištu razvijenih zemalja već odavno angažiranje freelancera nije nepoznanica ni u velikim korporacijama. Razlog je sličan: racionalno gospodarenje troškom, odabir saradnika bez

UKINUTI NAPLATU OD 4% ILI OMOGUĆITI KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE USLUGE ZA FREELANCERE! Ombudsmeni za ljudska prava BiH, uvažili su žalbu makroekonomskog analitičara Faruka Hadžića kojom je ukazao na činjenicu da se od svih koji na području Federacije BiH zarađuju bez stalno zasnovanog radnog odnosa, naplaćuje doprinos za uslugu zdravstvenog osiguranja, koje ne

  Scenarij koji su mnogi radnici, nenaspavani, stiješnjeni u autobusima i vozovima, frustrirani u saobraćajnim gužvama, sigurno bar jednom zamišljali: buđenje bez stresa i pomjeranja alarma, posao i pauze po rasporedu koji sami osmišljaju, komfor vlastitog doma, troškovi putovanja minimalni, više vremena za slobodne aktivnosti… Činilo se kao ideja iz nekog

  Na upit N1 vezano za rješavanje našeg statusa i 4% doprinosa koje plaćamo za zdravstveno osiguranje, predsjednica Udruženja Elena Babić-Đaković, je dala sljedeće odgovore: Šta su najvažniji problemi freelacera u BiH? Svi naši problemi sa kojima se susrećemo proizilaze iz činjenice da nas trenutni Zakoni o radu u Bosni i Hercegovini, naše

U četvrtak (19.3.2020.) smo uputili Inicijativu za uvođenje privremenih olakšavajućih mjera za fizička lica koja ostvaruju dohodak povremenim slobodnim aktivnostima, zbog štetnog uticaja pandemije coronavirusom na njihovo poslovanje i opstanak za vrijeme krize. Inicijativa je upućena Vladi FBiH i Vladi RS-a. Posljedice uzrokovane COVID-19 pandemijom su mnogobrojne širom svijeta pa tako

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i zvanično je predstavila izmjene i dopune Zakona o dohodku i Zakona o doprinosima, nakon čega su uslijedile žestoke rekacije poslodavaca, sindikata, penzionera, Zavoda PIO/MIO, kao i predstavnika IT industrije koja zapošljava na hiljade ljudi u Federaciji. Predložene izmjene nisu prihvatljive ni za freelancere u našoj zemlji. Za stav smo pitali