Dokumenti udruženja

Rad Udruženja je transparentan i javan. Ispod možeš pronaći ažurirane verzije dokumenata o organizaciji i našem radu od osnivanja do danas.