Image Alt

Dvostruko oporezivanje

Dvostruko oporezivanje

Često nam se javljaju freelanceri kojima klijenti već plaćaju porez te se pitaju da li su onda obavezni i oni da plate po primitku novca u Bosni i Hercegovini. Ukoliko si ti u toj situaciji, ili ćeš možda biti, važno je imati na umu da izbjegavanje duplog oporezivanja postoji i u našoj državi, ali pod određenim okolnostima. Iz Porezne uprave FBiH su nam odgovorili sljedeće.

Porezna obaveza zavisi o tome da li je prihod ostvaren sa zemljom sa kojom postoji Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili ne. Ukoliko postoji Ugovor, prednost u primjeni imaju odredbe Ugovora nad Zakonom – čl. 35. Zakona o porezu na dohodak.

U slučaju da postoji potpisan Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja rezidentnost i pravo oporezivanja utvrđuje se po odredbama tog Ugovora radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja

Isto tako, izbjegavanje dvostrukog oporezivanja važi u slučajevima kada BiH ima potpisan sporazum sa tom zemljom. Bosna i Hercegovina ima sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa sljedećim državama:

 

 

Nastavak teksta dostupan članovima udruženja Freelance u BiH. Budi i ti član i saznaj mnogo više. Registruj se već danas ovdje

Komentiraj