Image Alt

FLI panel – Politika u vrijeme digitalizacije

FLI panel – Politika u vrijeme digitalizacije

 

Konferencija „Politika u vrijeme digitalizacije“ u organizaciji FLI – Foruma Lijeve Inicijative okupila je mlade vijećnike, vijećnice, parlamentarke i parlamentarce te predstavnike nevladinih organizacija a među panelistima su bili i predstavnici našeg Udruženja, Elena i Ajdin. 

Tokom dvije panel diskusije diskutovalo se o dvije teme „Moderne tehnologije u komunikaciji sa građanima i građankama“ i „Perspektive Freelancinga u Bosni i Hercegovini“. Među prisutnima je vladao veliki interes za temu o freelancerima te smo nastojali da im što više približimo našu situaciju i odgovorimo na njihova pitanja. Na panel diskusiji su osim nas učestvovali Ivan Barbalić, Irfan Čengić, Mersiha Novalić, Almir Babajić, Ismet Lulić, Feđa Kulenović i Adnan Družić.

Ovaj susret je održan sa ciljem upoznavanja trenutnog stanja i relevantnih stakeholdera u društvu radi boljeg budućeg pristupanja ovoj problematici i kreiranju konkretnih inicijativa u lokalnim zajednicama.

Komentiraj