Image Alt

Incijativa COVID19

Incijativa COVID19

19.3.2020. smo uputili Inicijativu za uvođenje privremenih olakšavajućih mjera za fizička lica koja ostvaruju dohodak povremenim slobodnim aktivnostima, zbog štetnog uticaja pandemije coronavirusom na njihovo poslovanje i opstanak za vrijeme krize. Inicijativa je upućena Vladi FBiH i Vladi RS-a.
U obraćanju Vladama smo ukazali na postojanje problema koje ima i ova vrsta nove, sve brojnije radne snage u BiH. Osobe koje rade na globalnom tržištu su direktno pogođene novonastalom situacijom. Osim ekonomskog aspekta naš trenutno najveći problem je i ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje.

Više informacija o Incijativi COVID19 možeš saznati ovdje.

 

Komentiraj