Image Alt

Informacije sa sastanka Savjeta za ekonomska i privredna pitanja za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa na području Kantona Sarajevo

Informacije sa sastanka Savjeta za ekonomska i privredna pitanja za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa na području Kantona Sarajevo

Na hitnoj sjednici 17. marta 2021.godine, Savjet je usvojio Prijedlog predstavnice freelance sektora da Izmjene aktuelnog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo, obuhvati i freelancere Kantona Sarajevo, te je Prijedlog u vidu Zaključka 2 upućen Skupštini Kantona Sarajevo na usvajanje.
Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo koja je potom uslijedila, ova preporuka Savjeta nije usvojena,  s obzirom da za Skupštinu i Vladu preporuke Savjeta nisu obavezujuće. 
Photo credit: Adnan Delić/Ministarstvo privrede KS
Na proteklim sjednicama Ekonomsko-privrednog vijeća, a koje je iniciralo Ministastvo privrede KS, je bilo riječi o mogućnostima da se u tekst zakona uključe i fizička lica (freelanceri) te je donesen Zaključak kojim se to i predložilo Skupštini Kantona Sarajevo i Vladi Kantona Sarajevo.Udruženje je također predložilo mogućnost sufinansiranja izvršenja poreskih obaveza freelancerima u iznosu minimalne plaće u Federaciji, ili koliko je već moguće. Također je jedan od prijedloga bio da se freelanceri oslobode plaćanja malih doprinosa koji su u iznosu od 4% na svaku uplatu koju dobiju, za zdravstveno osiguranje, jer oni lično nemaju pristup zdravstvenom osiguranju i nemaju zdravstveno. Ovim Prijedlogom je prije svega traženo da freelanceri budu prepoznati i tretirani jednako kao i svi ostali privrednici koji doprinose budžetu. Sve prijedloge koje smo uputili Savjetu, možete vidjeti ovdje.
7.aprila 2021. održan je drugi hitan sastanak kako bi Savjetodavno tijelo dalo svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Prijedlog Programa kratkoročnih i srednjeročnih mjera za pomoć privredi, te kako bi se isti uputili na razmatranje i donošenje Ministarstvu privrede i Vladi Kantona Sarajevo. Savjet je diskutovao o kriterijima koji su predloženi u Prijedlogu Programa, te je nakon opsežne diskusije doneseno nekoliko bitnih zaključaka koji se upućuju prema Ministarstvu privrede sa ciljem da taj proces bude što jednostavniji i brži, kako bi uposlenici i privrednici čim prije dobili podršku u sitaciju u kojoj su se našli zbog zabrane rada i otežavajućih okolnosti rada uzokovanih pandemijom. Među privrednicima za koje je planirana podrška su i obrtnici i paušalci. Više informacija o aktivnostima Savjeta možete pratiti na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo ovdje 

Komentiraj