Image Alt

Izmjene Zakona o radu

Izmjene Zakona o radu

 

Za razliku od drugih zemalja gdje se poduzimaju mjere osnaživanja samozaposlenih, uključujući freelancere, Bosna i Hercegovina čak i nema definisan pojam “samozaposlenik” u Zakonima o radu u oba entiteta i Brčko distriktu. Bolji uslovi za freelancere mogu uslijediti tek nakon što ova vrsta poslovanja postane definisana kroz zakone naše države. Iz tog razloga se Udruženje Freelance u BiH pridružilo radu na Inicijativi za uvođenje kategorije “samozaposlenik” u Zakone o radu naše države.

Generalna ideja je da unutar te kategorije definišemo potkategoriju za freelancere. Ipak, samozaposlenik je jedan termin ili kategorija koja uključuje više različitih potkategorija.

Vjerovatno se pitaš zašto je to bitno, uopšte. Šta bi to promijenilo? Mnogo toga. Kroz zakonsko definisanje ove vrste poslovanja dolazi se do sistemskog uređenja statusa freelancera. Ovim bi freelancer koji odluči da registruje svoj posao imao mnogo više prava na osnovu obaveza koje iz tog proizilaze. Također je bitno napomenuti da ostvarivanje boljih uslova vezanih za poreske obaveze zahtijeva uređenje statusa ove populacije.

UFUBIH je prošle godine uradilo istraživanje na temu uporednog prava i status/regulisanje freelancera u drugim evropskim državama. Članovi UFUBIH su imali priliku da iznesu svoje stavove o ovoj temi. Ti stavovi su poslužili kao zvijezda vodilja za prijedloge i zahtjeve upućene ka NDI i Grupi 9, a koja radi na ovome.

Kada već govorimo o statusima i boljim uslovima za rad, važno je napomenti da će u utorak, 28.07.2020, Predstavnički dom Parlamenta FBiH razmatrati izmjene i dopune Zakona o radu. Ukoliko se isti usvoji, posljedice će biti katastrofale po radnike i njihova prava. Iz tog razloga je za danas najavljena i protestna šetnja kako bi se ukazalo na štetnost usvajanja izmjena i dopuna koje dodatno narušavaju već ugroženi status radnika u Federaciji. Iako se spomenute izmjene ne odnose na freelancere, Udruženje Freelance u BiH daje podršku svim radnicima koji se bore za svoja prava i bolji status.

NAPOMENA: UFUBIH poziva sve freelancere, ali i druge vrste samozaposlenika, da u komentarima napišu svoje stavove, prijedloge, i mišljenja o definisanju pojma “samozaposlenik” u Zakonima naše države. Ukoliko se definiše taj pojam (i “freelancer” kao potkategorija) kako bi se to trebalo realizirati? Da li postoje neki određeni elementi koje Inicijativa treba sadržavati? Šta bi željeli poručiti donosiocima odluka? Ukoliko želite sa nama aktivno raditi na ovoj tematici pridružite nam se.

 

 

Nastavak teksta dostupan članovima udruženja Freelance u BiH. Budi i ti član i saznaj mnogo više. Registruj se već danas ovdje

Komentiraj