Image Alt

Liberalni forum: Prijedlozi zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima FBiH: Veće plate ili novi udar na džepove građana?

Liberalni forum: Prijedlozi zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima FBiH: Veće plate ili novi udar na džepove građana?

U sklopu aktivnosti vezanih za prijedloge Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, a koji bi se trebali naći na Dnevnom redu 31. sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH 28. i 29. marta, predsjednica Udruženja je učestvovala na panelu Liberalnog foruma – Pokreta za slobodno društvo. Panel pod nazivom “Prijedlozi zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima FBiH: Veće plate ili novi udar na džepove građana” je održan u petak, 25.03.2022. godine. Bila je to još jedna prilika da se naglasi javnosti i parlamentarcima štetnost usvajanja ovih zakona te koliko su pogubni za opstanak freelancera.
Panelu su prisustvovali, pored predsjednice UFUBIH, Adis Muhović iz CPU, Elma Zukić predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH, zastupnici u PD Parlamentu FBiH Damir Mašić, Alma Kratina, Nihad Čolpa te ekonomski stručnjaci Admir Čavalić i Faruk Hadžić koji su svojim stručnim osvrtom dodatno osnažili našu argumentaciju.

Komentiraj