Image Alt

Mentorski program EU TACSO 3

Mentorski program EU TACSO 3

 

U petak, 18.11.2022, je u prostorijama hub-a Asocijacije arhitekata u BiH održana radionica “Uvod u alate javnog zagovaranja i političke procese” u okviru programa strateško mentorstvo od strane projekta EU TACSO 3. Radionicu je vodio Ivan Blažević iz fondacije Solidarna sa sjedištem u Zagrebu. 

Glavni cilj radionice je bio osnažiti članove Udruženja “Freelance” u BiH kako bi što efikasnije ostvarili svoje kratkoročne i dugoročne ciljeve, a koji se tiču ostvarivanja boljeg društvenog statusa među osobama koje se bave freelancingom u Bosni i Hercegovini.

Radionica za razvoj kapaciteta organizacije dio je mentorske podrške koju EU TACSO 3 projekat pruža UFUBIH, kroz pružanje strateškog mentorstva i obezbjeđivanjem kompetentnih i kvalifikovanih mentora za predviđene obuke, kao što je u ovom slučaju ekspert Fondacije Solidarna.

Cilj mentorske podrške je izgradnja kapaciteta unutar UFUBIH, pružanjem praktične i dubinske mentorske podrške od strane mentora/eksperata, kako bi UFUBIH organizacija mogla ojačati svoje resurse i djelovati kao multiplikator svojim članovima. 

EU TACSO 3 nudi jedinstvenu priliku za učenje i razvoj, organizacijama civilnog društva sa Zapadnog Balkana i Turske (WBT), kroz svoj Program strateškog mentorstva. Program je dio EU TACSO 3 programa za razvoj kapaciteta i People to People (P2P). Omogućava zainteresovanim i kvalifikovanim organizacijama da dobiju dubinsku mentorsku podršku za unapređenje područja svog rada u skladu sa svojim potrebama i u skladu sa prioritetima EU TACSO 3 projekta.

 

 

Beskrajno sam sretan što sam imao priliku raditi sa ekipom iz UFUBIH i osjetiti energiju i emociju koju već godinama ulažu u bolje uvjete za freelancere u BiH. Nadam se da sam uspio prenijeti iskustva, prakse i znanje kako bi njihov budući rad imao još više utjecaja na ljude u BiH. Ne samo da smo ostvarili profesionalnu suradnju već se rodilo i novo prijateljstvo. – Ivan Blažević, mentor, predsjednik zaklade Solidarna

Cjelodnevna edukacija se najviše fokusirala na izradu akcijskog plana zagovaranja izmjena odredbi zakona. Prijedlog akcijskog plana sadrži korake koje bi Udruženje trebalo proći kako bi uspješno zagovaralo svoje argumente. 

Vrijedi napomenuti da je navedena radionica kulminacija programa koji je započeo u septembru. Tokom proteklih nekoliko mjeseci, članovi UFUBIH zajedno sa advokaticom i vanjskom saradnicom Eminom Zahirović-Pintarić su unaprijedili svoje znanje i vještine zagovaranja. Također se edukacija osvrnula i na marketing, društvene mreže, rad sa zajednicom i pisanje projekata kako bi Udruženje što spremnije odgovorilo na svoje izazove i postalo uspješnije u svakom segmentu djelovanja.

Znanje je snaga i moć. Ovaj mentorski program je za nas veoma značajan jer smo kroz njega izgradili kompetencije i ojačali ljudske kapacitete za našu misiju. Izuzetno smo zahvalni na podršci i svim savjetima koje nam je pružio Ivan i EUTESCO 3 tim.Elena Babić-Đaković, predsjednica UFUBIH

 

 

 

 

Komentiraj