Image Alt

Najava održavanja Skupštine Udruženja „Freelance“ u BiH

Najava održavanja Skupštine Udruženja „Freelance“ u BiH

Redovna godišnja sjednica Skupštine Udruženja “Freelance” u BiH će biti održana 26. decembra 2020. godine, sa početkom u 12.00 h, u prostorijama Startup studija (Maršala Tita 54/II, Sarajevo), gdje će biti prisutni predsjednica Udruženja, predsjednik Skupštine, zapisničar i brojači glasova, dok će ostali članovi sjednici prisustvovati putem aplikacije Zoom.

Članovima Skupštine bit će predstavljen finansijski izvještaj i izvještaj o radu Udruženja za period 2019. – 2020. godine, kao i Prijedlog o proširenju trenutnih kategorija članstva.

S obzirom na kontinuirane aktivnosti Udruženja koje se odnose na poboljšanje radno pravnog statusa freelancera kroz zakonodavstvo BiH, te stvaranje boljeg poslovnog i životnog ambijenta za sve freelancere u zemlji, Skupština će se posebno fokusirati na buduću organizaciju rada radnih timova kao i realizaciju planiranih ciljeva za narednu, 2021. godinu.

Podsjećamo sve članove Udruženja da su punopravni članovi Skupštine sa pravom glasa i da će rad redovne Skupštine, u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja biti zatvoren za javnost, te da samo delegati Skupštine mogu biti prisutni.

Pozivamo sve članove Udruženja da prisustvuju sjednici Skupštine u što većem broju kako bi iskoristili svoje pravo glasa kao članovi Skupštine i time dali doprinos u daljem unapređenju statusa freelancera u BiH.

Nastavak teksta dostupan članovima udruženja Freelance u BiH. Budi i ti član i saznaj mnogo više. Registruj se već danas ovdje

Komentiraj