Image Alt

Najava sjednice Skupštine Udruženja „Freelance“ u BiH

Najava sjednice Skupštine Udruženja „Freelance“ u BiH

Redovna sjednica Skupštine Udruženja “Freelance” u BiH zakazana je za subotu 10. jula 2021. godine sa početkom u 16:00 h. Zbog trenutne epidemiološke situacije, i ova sjednica će biti održana putem Zoom platforme. 

Skupština se saziva na osnovu zahtjeva Predsjednice Udruženja. Razlog sazivanja je izbor Upravnog odbora, te re/izbor predsjednika/ce i potpredsjednika/ce Skupštine, kao i usvajanje finansijskog izvještaja za 2020. godinu. 

Cilj osnivanja Upravnog odbora je da se pojednostavi procedura donošenja odluka koje je do sada u nadležnosti imala Skupština. Uvođenjem Upravnog odbora minimizirat će se vrijeme potrebno za donošenje Odluka koje su bile u nadležnosti Skupštine i povećati efikasnost rada Udruženja, jer će Upravni odbor biti nadležan za taj proces. Ovim će se također smanjiti broj sjednica Skupštine koje je potrebno održati u toku kalendarske godine, pa bi se održavala samo redovna Sjednica Skupštine Udruženja jednom godišnje. Zajedno sa Upravnim odborom bit će potrebno usvojiti i Odluku o izmjeni Statuta koja se odnosi na Upravni odbor i odluka o imanovanju svih gore spomenutih organa Udruženja.

Planirano je i da se na predstojećoj sjednici Skupštine razmotri radni dokument petogodišnje Strategije rada Udruženja i nadopuni prijedlozima članova, što će biti osnova za finalizaciju ovog dokumenta i donošenja odluka od strane Upravnog odbora.

Podsjećamo sve članove Udruženja da su punopravni članovi Skupštine sa pravom glasa i da će rad redovne Skupštine, u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja biti zatvoren za javnost, te da samo delegati Skupštine mogu biti prisutni. Međutim, izvještaj sa Skupštine te zaključci sa sjednice će biti objavljeni na web stranici Udruženja.

Pozivamo sve članove Udruženja da prisustvuju sjednici Skupštine u što većem broju kako bi iskoristili svoje pravo glasa kao članovi Skupštine i time dali doprinos u daljem unapređenju statusa freelancera u BiH.

Potrebno je da se svi članovi izjasne o svom prisustvu na sjednici putem ovog formulara, najkasnije do 05.07.2021. Svi materijali vezani za Skupštinu, zajedno sa šiframa za pristup Zoom sastanku su dostavljeni putem newslettera Udruženja.

Vidimo se 10.jula,

Aida Delić
Potpredsjednica Skupštine

Komentiraj