Image Alt

Novosti

Udruženje je 17. Novembra 2021. godine poslalo set pitanja o Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima Ministarstvu finansija FBiH. Pitanja smo im poslali iz razloga što trenutni prijedlozi navedenih zakona sadrže mnoge nejasnoće, a jedina instanca koja može dati 100% tačno tumačenje neke regulative je ona koja

Na najavu da će set novih zakona u novembru 2021. biti ponovo na dnevnom redu sjednice Predstvaničkog doma Parlamenta FBIH, Udruženje je odmah reagovalo. Uputili smo dopise svim klubovima zastupnika u Predstavičkom domu, kojim smo tražili da ne dozvole usvajanje ovih verzija teksta Zakona, jer su pogubni za opstanak freelencera koji

Biti freelancer sve je popularnije. Dok su ranije za uslugama freelancera posezale manje kompanije, tražeći način da bolje racionaliziraju troškove poslovanja, vremenom su se stvari mijenjale, pa tako na tržištu razvijenih zemalja već odavno angažiranje freelancera nije nepoznanica ni u velikim korporacijama. Razlog je sličan: racionalno gospodarenje troškom, odabir saradnika bez

Kroz zagovaračke aktivnosti Udruženja i na Inicijativu koju smo joj uputili, predsjednica kluba zastupnika Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Alma Kratina, je 25.oktobra 2021. godine u parlamentarnu proceduru uložila Prijedlog Zakona o izmjeni trenutnog Zakona o doprinosima. Ovim Prijedlogom Zakona se traži ukidanje člana 10a koji određuje plaćanje 4% doprinosa

UKINUTI NAPLATU OD 4% ILI OMOGUĆITI KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE USLUGE ZA FREELANCERE! Ombudsmeni za ljudska prava BiH, uvažili su žalbu makroekonomskog analitičara Faruka Hadžića kojom je ukazao na činjenicu da se od svih koji na području Federacije BiH zarađuju bez stalno zasnovanog radnog odnosa, naplaćuje doprinos za uslugu zdravstvenog osiguranja, koje ne

  U maju 2021. godine, u kontakt sa Udruženjem je stupila kompanija IMTEC koja nam je ponudila značajnu saradnju. Sporazum se odnosi na međusobnu saradnju gdje će IMTEC obezbijediti pogodnost za članove Udruženja u vidu popusta za kupovinu, kao i omogućiti kupovinu na rate sa svojim partnerima za članove Udruženja "Freelance"

Savjetodavno tijelo za ekonomska i privredna pitanja za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa na području Kantona Sarajevo održalo je prije dva dana svoj konstituirajući sastanak. U radu tijela koje je nedavno formirala Vlada Kantona Sarajevo učestvuje i predsjednica Udruženja Elena Babić-Đaković kao predstavnik freelance zajednice s punim pravom