O udruženju “Freelance” u BiH

Progresivna poslovna zajednica koja okuplja slobodne/nezavisne profesionalce, iz cijele Bosne i Hercegovine kako bi zajedničkim snagama ostvarili svoje kratkoročne i dugoročne ciljeve.

Jedina organizacija koja zastupa prava freelancera u BiH

Udruženje “Freelance” u BiH je prva i jedina organizacija u našoj državi koja štiti interese i prava freelancera. Trenutno ne postoji nijedna druga organizacija koja se bavi samo i isključivo problemima s kojima se susreće ova populacija u BiH.

Pomoć i podrška freelancerima

UFUBIH pruža pomoć i podršku pri rješavanju pravnih i zakonskih pitanja članova Udruženja. Mi smo glas freelancera te svoje aktivnosti baziramo na stvarnim potrebama i problemima na koje oni redovno nailaze u BiH.

Budi dio pokreta

Učlanjenjem u UFUBIH direktno podržavaš naše aktivnosti i nastojanja da ostvarimo bolje uslove za život i rad u Bosni i Hercegovini za sve freelancere. Nemoj stajati po strani i čekati da se nešto samo od sebe desi, jer situacija će se poboljšati samo ukoliko budemo svi učestvovali u tome. Naš broj je odlučujući. Zato budi dio promjene i pridruži se ovoj rastućoj zajednici.

O našem udruženju

Udruženje “Freelance” u BiH (UFUBIH) je nevladina, neprofitna organizacija zvanično registrovana u Ministarstvu pravde BiH 15. oktobra 2018 godine. Ciljevi i aktivnosti UFUBIH se fokusiraju na okupljanje freelancera u jednu zajednicu i nastojanja da zajedno iznađemo rješenja kojima bi se popravio radnopravni položaj freelancera u BiH. Kroz svoje aktivnosti nastojimo istaknuti i važnost freelancinga, posebno u našoj zemlji gdje ova vrsta poslovanja može znatno osnažiti svakog pojedinca, posebno mlade.

8.9.2018
01
Osnivanje
Osnivačka sjednica Skupštine prvog i jedinog Udruženja u BiH koje se bavi zaštitom prava freelancera u BiH.
13.10.2018
02
EFWEEK 2018
Organizovali obilježavanje prve europske sedmice freelancera u BiH sa temom “Status freelancera u BiH i kako ga poboljšati”
15.10.2018
03
Registracija
Zvanična registracija UFUBIH u Ministarstvu pravde BiH
Januar/Februar 2019
04
Nacrt Zakona
Direktno učestvovali u kreiranju Prijedloga zakona o otpisu poreskih dugovanja fizičkim licima koja su primila novac iz inostranstva, a koji je u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH usvojen u Nacrt zakona.
09.05.2019
05
Apelacija Ustavnom sudu FBiH
Potpredsjednik FBiH, Milan Dunović, podnosi apelaciju Ustavnom sudu FBiH s ciljem ocjenjivanja ustavnosti “poziva” na web stranici, a na osnovu kojeg je Porezna uprava FBiH krenula u naplatu poreza za period od 2015. godine. UFUBIH je direktno učestvovao u izradi apelacije.
18.15.2019
06
Politika u vrijeme digitalizacije
Učestvovali na panelu “Politika u vrijeme digitalizacije” u organizaciji Foruma lijeve inicijative.
04.07.2019
07
Ekonomska snaga kreativnih industrija
Učestvovali na panelu “Ekonomska snaga kreativnih industrija” organizovanog od strane Međunarodnog republikanskog instituta u BiH (IRI)
23.09.2019
08
Inicijativa ka PUFBIH
Pripremili i poslali prijedloge za jednostavniju i transparentniju proceduru naplate poreza na dohodak u Poreznu upravu FBiH.
10/2019
09
Amandmani
Pripremili i uputili prijedloge amandmana na nove prijedloge Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima koji su trenutno u proceduri.
24.10.2019
10
EFWEEK 2019
Održan drugi EFWeek događaj sa temom Freelance ekosistem u BiH
1.2.2020
11
Sjednica Skupštine UFUBIH
Sjednica Skupštine UFUBIH.
19.3.2020
12
Inicijativa COVID 19
Vladi FBiH i Vladi RS uputili Inicijativu za uvođenje privremenih olakšavajućih mjera za fizička lica koja ostvaruju dohodak povremenim slobodnim aktivnostima, zbog štetnog uticaja pandemije coronavirusom na njihovo poslovanje i opstanak za vrijeme krize.
2.4.2020
13
Amandmani na Korona zakon
Upućeni amandmani na Korona zakon na osnovu Inicijative koju smo prethodno podnijeli zastupnicima u Predstvaničkom Domu Parlamenta FBiH

Naš tim

Naš tim je mali ali efikasan. Svi radimo pro bono nastojeći maksimalno doprinijeti ostvarenju naših zajedničkih ciljeva i radnih zadataka koje ambiciozno postavljamo pred sebe.

Elena Babić-Đaković
OSNIVAČICA / PREDSJEDNICA UDRUŽENJA I UPRAVNOG ODBORA
Amra Serdarević
Amra Serdarević
OSNIVAČICA / POTPREDSJEDNICA UDRUŽENJA I UPRAVNOG ODBORA
Mersed Kahrimanović
ČLAN UPRAVNOG ODBORA
Aleksandra Tomić Ćato
ČLANICA UPRAVNOG ODBORA / ČLANICA KOMISIJE ZA ČLANSTVO
Hamza Hrnjičević
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE / ČLAN KOMISIJE ZA ČLANSTVO
Aida Delić
ČLANICA KOMISIJE ZA ČLANSTVO
Mersed Kahrimanović
IT PODRŠKA / ČLAN KOMISIJE ZA ČLANSTVO
Ivan Potocki
ČLAN KOMISIJE ZA ČLANSTVO
Azra Mešić

Šta kažu članovi?

Škole 21. vijeka i u našoj zemlji već obrazuju učenike za zanimanja koja još ne postoje. Zanimanja budućnosti. Zajednica "Freelance u BiH" okuplja ljude svih generacija koji svoje karijere baziraju na najrazličitijim zanimanjima koja tek trebamo učiniti vidljivima i sebi osigurati radno-pravni status u društvu. S novim generacijama broj zanimanja u freelance sektoru će rasti i potreba za transformacijom domaće normativne regulative naspram toga bit će još izraženija. Ujedinimo li se prije i brojnije, šanse da ostvarimo sva radnička prava su nam izvjesnije i veće.

Azra Mešić
Banovići
Hamza Hrnjičević

Šta kažu članovi?

Donedavno, u BiH ljudi nisu znali šta znači riječ freelancer, a i oni koji su znali nešto o tome, nisu shvatali da je to nova grana industrije budućnosti. Udruženje je uspjelo artikulisati taj pojam i postaviti ga na značajno mjesto u neformalnoj i formalnoj komunikaciji. Sada, svi znaju za nas, pa je i odnos ostalih prema nama značajno poboljšan. Biti član ovog udruženja je veoma bitno i značajno, jer, pored osjećaja pripadnosti i prihvaćenosti otvara se široka lepeza mogućnosti da se napravi kvalitativni progres u tvojoj karijeri.Šta čekaš? Priključi se našem timu i odškrini vrata ka novim horizontima.

Hamza Hrnjičević
Zenica
Lana Pašić

Šta kažu članovi?

Odličan tim ljudi koji neumorno rade na informisanju javnosti o izazovima sa kojima se susrećemo, kao i na zagovaranju za odgovarajuću zakonsku regulativu i prava freelancera. Uvijek se trude da dobiju relevantne informacije i da informišu članove i daju savjete i podršku.

Lana Pašić
Sarajevo

Šta kažu članovi?

Otkad sam član Udruženja znam da nisam sam, svaki problem je lakše riješiti kad nas ima više i kad smo udruženi.

Dino Šabanović
Zavidovići

Pridruži nam se