Image Alt

Pitali smo Ministarstvo finansija FBiH o novim prijedlozima zakona, stigli su odgovori

Pitali smo Ministarstvo finansija FBiH o novim prijedlozima zakona, stigli su odgovori

Udruženje je 17. Novembra 2021. godine poslalo set pitanja o Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima Ministarstvu finansija FBiH. Pitanja smo im poslali iz razloga što trenutni prijedlozi navedenih zakona sadrže mnoge nejasnoće, a jedina instanca koja može dati 100% tačno tumačenje neke regulative je ona koja to piše. U ovom slučaju to je Vlada FBiH tj. resorno ministarstvo (Ministarstvo finansija).

Naše članove, ali i ostale freelancere, je najviše zanimalo sljedeće:

  • Da li freelanceri imaju pravo na lični odbitak
  • Da li se lični odbitak odbija mjesečno, ili prilikom godišnje prijave poreza
  • Da li freelanceri trebaju platiti doprinos za PIO i kada su u radnom odnosu, ili uplaćuju dobrovoljno
  • Da li se plaćanjem PIO doprinosa ostvaruju i prava
  • Da li freelanceri koji trebaju platiti doprinos za zdravstveno osiguranje mogu ostvariti i prava na osnovu istog
  • Da li je obaveza plaćanja doprinosa na isplatiocu, ili freelanceru, s obzirom da jedan član prijedloga Zakona o doprinosima opisuje da je isplatilac dužan prijaviti i platiti doprinos u korist fizičkog lica

Odgovori na postavljena pitanja su u naš poštanski sandučić stigli ove sedmice.

Pa krenimo.

Svi freelanceri koji ispunjavaju uslove iz Člana 3 stav (1) i (2) Prijedloga Zakona o porezu na dohodak imaju pravo na lični odbitak.

Da napomenemo, pomenuti član definiše poreznog obveznika te određuje da neograničenoj poreznoj obavezi podliježu fizička lica sa boravištem u Federaciji BiH. A ograničenoj poreznoj obavezi podliježu lica nastanjena u RS i Brčko distriktu, a ostvaruju dohodak u Federaciji i nerezidenti Federacije na dohodak ostvaren u ovom entitetu.

Drugim riječima, ukoliko vam je boravište u FBiH imate pravo na lični odbitak. Isti se odbija sa godišnjom prijavom poreza, jer se odbitak na mjesečnoj bazi odnosi samo na slučajeve kada je porezni period kraći od kalendarske godine.

Šta to znači?

Prijedlog Zakona o porezu na dohodak (član 13, stav (2)) određuje da je porezni period kraći od kalendarske godine samo u slučajevima kada rezident postane nerezident (ili obrnuto) i kada rezidentu postaje ili prestaje svojstvo poreznog obveznika.

Iz Ministarstva finansija FBiH su odgovorili da su freelanceri obavezni platiti doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje (PIO), čak i kada imaju to osiguranje po drugom osnovu. Npr. ukoliko sebi dobrovoljno plaćate PIO, ili ste u klasičnom radnom odnosu, opet na dohodak od freelancinga trebate platiti PIO. Navodno, plaćanjem tog doprinosa će se moći ostvariti i prava koja donosi zahvaljujući izmjenama pripadajućeg zakona, a ukoliko je stopa doprinosa ista kao za lica u radnom odnosu.

Doprinos za zdravstveno osiguranje freelanceri plaćaju samo u slučaju kada nemaju isto po drugom osnovu. Ukoliko se usvoji Zakon o doprinosima, uskladit će se propisi o zdravstvenom osiguranju, kako bi osobe koje plate ovaj doprinos mogle crpiti i određena prava.

Lica koja prihode ostvaruju neposredno iz inostranstva od inostranog isplatioca će sama vršiti obračun i uplatu doprinosa.
Tako su poručili iz Ministarstva finansija FBiH.

 

 

Udruženje će nastaviti sa svojim aktivnostima te blagovremeno obavijestiti o istim. Više informacija u nastavku teksta za članove Udruženja Freelance u BiH. Među prvima saznaj sve najnovije vijesti i kao član učestvuj u oblikovanju aktivnosti Udruženja. Registruj se već danas ovdje.

Komentiraj