Image Alt

Učlani se

Hvala ti na interesu i želji da postaneš član Udruženja “Freelance” u BiH. Samo zajedničkim snagama možemo popraviti status nezavisnih radnika i ostvariti naše kratkoročne i dugoročne ciljeve. Tvoja odluka da postaneš član UFUBIH je direktna podrška aktivnostima koje počivaju na izgradnji boljeg sutra za sve nas. Naša brojnost nam je glavni adut, što nas je više jači smo i možemo lakše ostvariti naše ciljeve. Podržati freelance zajednicu i UFUBIH možeš tako što ćeš postati član Udruženja.

Prema ODLUCI članova Skupštine UFUBIHa održane 1. februara 2020. godine, za nove članove i one koji žele produžiti članstvo cijena godišnje članarine u 2020. godini iznosi 60,00 KM i važi za 365 dana od datuma uplate.

Sasvim je jednostavno aplicirati za članstvo u Udruženju. Sve što trebaš uraditi je da ispuniš aplikaciju za članstvo koja se nalazi ispod. Prije nego apliciraš obavezno se upoznaj sa uslovima članstva i Statutom Udruženja.

LinkedIn profil ili link za download CV-a

Pod punom moralnom odgovornošću izjavljujem da su gore navedeni podaci i dokumentacija moje lično vlasništvo te da su u potpunosti istiniti.