Image Alt

UFUBIH Saopštenje za medije: Institucija ombudsmena izdala preporuke Vladi i Parlamentu Federacije BiH

UFUBIH Saopštenje za medije: Institucija ombudsmena izdala preporuke Vladi i Parlamentu Federacije BiH

UKINUTI NAPLATU OD 4% ILI OMOGUĆITI KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE USLUGE ZA FREELANCERE!

Ombudsmeni za ljudska prava BiH, uvažili su žalbu makroekonomskog analitičara Faruka Hadžića kojom je ukazao na činjenicu da se od svih koji na području Federacije BiH zarađuju bez stalno zasnovanog radnog odnosa, naplaćuje doprinos za uslugu zdravstvenog osiguranja, koje ne mogu koristiti. Dodatno, u novom Prijedlogu zakona o doprinosima FBiH, koji je u parlamentanoj proceduri, ovaj doprinos se povećava na 13,5%, i dalje bez mogućnosti korištenja usluge.

“Na kraju su izdate dvije PREPORUKE i to jedna prema Vladi FBiH, druga prema Parlamentu FBiH, a kako bi se otklonile ove odredbe Zakona gdje se pojedine skupine dovode u neravnopravan položaj, kako u postojećem Zakonu, tako i novom Prijedlogu. Naglašeno je da Vlada i Parlament trebaju da ‘razmotre mogućnost izmjena’ i trenutno važećih zakonskih odredbi Zakona o doprinosima, kojima je također propisana obaveza uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje ove kategorije lica, pri čemu ne ostvaruju prava iz ove oblasti”, pojasnio je Hadžić.

 

Hadžić je i javno pozvao izabrane zastupnike/ce u Parlamentu FBiH da zajedno pripreme i upute u proceduru Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima FBiH, na način da se omogući korištenje usluge kroz plaćanje ovog doprinosa, ili ukine naplata doprinosa 4% za zdravstveno osiguranje kroz povremeni rad.

Hadžić je naglasio da je ovu žalbu pripremio u saradnji sa Udruženjem „Freelance“ u BiH koje na području cijele države djeluje unazad skoro tri godine, a koje zastupa interese freelance radnika/ca.

“Drago nam je da je konačno potvrđeno na Institucionalnom nivou da smo mi freelenceri/ke koji smo ukazivali na ovu nepravednu naplatu od početka djelovanja našeg Udruženja, u pravu. Uzima nam se novac za uslugu kojoj nemamo pristupa. To sada potvrđuje i odgovor Ministarstva finansija FBiH i preporuka Ombdusmena BiH koja je donesena po pitanju regulisanja trenutnog i budućeg Zakona o doprinosima koji nameće freelancerima plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje, a da pri tom nemamo pristup toj usluzi,” prokomentirala je ovu informaciju Elena Babić-Đaković, predsjednica Udruženja „Freelance“ u BiH.

 

“Freelenceri/ke ne traže da budu privilegovani,” kazala je ona.

 

“Ne bježimo od svojih obaveza. Ali ne možemo dopustiti da nam se uzima nizašta od našeg teško zarađenog novca. Borimo se za pravedan i korektan zakonski okvir. I fer tretman. Ustali smo za svoja prava, a sada imamo i dokaz da smo u pravu,” dodala je.

 

 

 

Nova verzija Zakona o doprinosima se pred zastupnicima/cama u Parlamentu nalazi od 2016. godine i oko nje nema dogovora, jer je nejasan i pun nelogičnosti. Između ostaloga predloženim zakonskim rješenjem se izjednačavaju po obavezama oni_e koji su u stalnom radnom odnosu i oni/e koji su povremeno radno angažirani, a koji_e plaćaju poreze i naknade, bez da su im zagarantovana radničkh prava.

Udruženje „Freelance“ u BiH ranije je tražilo od Ministarstva finansija BiH pojašnjenje o tome kako će se, na temelju predloženih zakonskih odredbi, regulisati prava osoba u statusu freelancera, ako se zna kako je i potvrđeno u ovom Ministarstvu da „ne crpe prava“ na temelju uplate doprinosa od 4% za zdravstveno osiguranje. U odgovoru koji je potpisala ministrica Jelka Miličević, između ostaloga, stoji da će uz novi Zakon biti potrebno i „usklađivanje propisa o zdravstvenom osiguranju“ kojim će se regulirati pravo na zdravstveno osiguranje ovih radnika/ca, kao i obim tih prava.

 

Objavljeno i na: akta.ba  itbase.ba  depo.ba  bljesak.info  manager.ba

Komentiraj