Image Alt

Sjednica Skupštine Udruženja

Sjednica Skupštine Udruženja

 

1.februara 2020. u Sarajevu, održali smo sjednica Skupštine Udruženja. Ovo je bila prilika da revidiramo naš dosadašnji rad i dogovorimo buduće djelovanje organizacije. Uspjeli smo organizovati video prenos i elektronsko glasanje jer su naši članovi iz raznih krajeva BiH.

  • Jednoglasno smo izabrali Amera Skrobu za predsjednika Skupštine, a za njegovu zamjenicu Aidu Delić.
  • Usvojili Poslovnik o radu Skupštine, izvještaj o radu Udruženja i finansijski izvještaj.
  • Donijeli odluku o preseljenju na novu adresu Splitska 14 u Sarajevu, u sklopu Fondacije Mozaik
  • Također razmatrali smo i iznos godišnje članarine te donijeli odluku da do naredne sjednice visina godišnje članarine u 2020. godini ostaje 60 KM, a da njeno trajanje od danas vrijedi punih 365 dana od dana uplate, što će biti od veće koristi članovima.

Jedna od najvažnijih tema današnjeg skupa je bio dogovor o izradi strategije rada Udruženja. Udruženje je osnovano spontano kao reakcija na probleme sa naplatom poreza u 2018 godini na čemu smo radili intenzivno posljednjih godinu i po dana. Sada je došao momenat da se usmjerimo i organizujemo ozbiljnije i bolje nego smo to znali ranije. Namjera nam je da osmislimo strategiju po kojoj ćemo raditi u budućih 3-5 godina a koja će nam poslužiti za ostvarenje naših ciljeva, a to je prije svega poboljšanje našeg radno pravnog statusa kroz zakonodavstvo BiH, te stvaranje boljeg poslovnog i životnog ambijenta za sve freelancere u zemlji. Ovo Udruženje je autentično. Nastalo je iz stvarne životne potrebe da rješavamo naše probleme i kao takvo ima za cilj da i dalje identificira stvarne probleme i potrebe freelancera u BiH te da radi na njihovom rješavanju, naravno u skladu sa svojim mogućnostima.

Također dogovorili smo da konačno napravimo našu web stranicu koju upravo čitaš i na kojoj ćemo javno objavljiviti informacije i istraživanja koja je uradio naš tim u proteklom periodu a koja su do sada bila rezervisana samo za članove, te objaviti mnogobrojne rezultate naših aktivnosti kako bi naš rad bio evidentan i od koristi široj zajednici freelancera i svima onima koje ova tema zanima.

Komentiraj