Image Alt

Stigao odgovor Vlade FBiH na prijedlog za ukidanje plaćanja 4% za zdravstvo

Stigao odgovor Vlade FBiH na prijedlog za ukidanje plaćanja 4% za zdravstvo

Vlada Federacije BiH je, u svom Mišljenju, odbila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, a kojim se tražilo brisanje člana 10a. Pomenuti član određuje plaćanje 4% za zdravstvo (i 6% za PIO kada je u pitanju ugovor o djelu) na svaku uplatu.

Kao razlog za odbijanje ovog Prijedloga je navedeno da bi to “posljedično značilo smanjenje prihoda od doprinosa kao i ugrožavanje održivosti vanbudžetskih fondova.” Drugim riječima, iako plaćanjem 4% za zdravstvo jedan freelancer ništa ne ostvaruje niti ima pravo na svoje zdravstveno osiguranje, to i dalje treba plaćati kako ne bi falilo novca u budžetu. Odgovor Vlade FBiH pogledajte ispod.

Podsjećamo, klub Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, je na našu inicijativu uputio Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima FBiH krajem oktobra ove godine. Ovaj korak je poduzet zbog činjenice da i pored prijedloga Ombdusmena za ljudska prava da se izmijeni sporni Zakon što još nikad nije učinjeno.

Mi iz UFUBIH smatramo da je ova odluka nepravedna te je, još jedan, pokazatelj nemara donosioca odluka za freelancere koji ovdje žive i rade. Novac u budžetu se nastoji sačuvati, ili povećati, na račun freelancera koji istovremeno nemaju apsolutno nikakvo pravo da dobiju “uslugu” za koju im je određeno da izdvoje novac.

O aktivnostima koje će Udruženje “Freelance” u BiH poduzeti po ovom pitanju blagovremeno ćemo vas obavijestiti.

 

VEZANE VIJESTI

25.oktobar 2021.
U parlamentarnu proceduru upućen Prijedlog Zakona o izmjeni trenutnog Zakona o doprinosima

Komentiraj