Čime će se UFUBIH baviti ove godine?

Naš radni tim je na sebe preuzeo važne zadatke i obaveze kao jedina organizacija u BiH koja štiti prava freelancera. Svjesni smo činjenice da mijenjati trenutno stanje nije najlakši zadatak na svijetu, posebno u našoj državi, ali nije ni nemoguće. Dajemo sve od sebe kako bi što više aktera iz društveno-političkog života čulo za nas i potrebe naše zajednice.

Planovi udruženja za 2021. godinu

I ove godine Udruženje će baviti raznim aktivnostima, od rada na zakonskim regulativama do organizacije edukacija i radionica. Više o našim planovima možeš saznati ispod.

Priprema i zagovaranje novog prijedloga o uvođenju kategorije “samozaposlenik” u Zakonodavstvo BiH. Kroz ovu kategoriju bi se u potpunosti definisao i status freelancera, naša prava i obaveze, te izmjena pratećih zakona koji u vezi sa ovim određuju uslove našeg rada

Zastupanje prava freelancera na svim nivoima društvenog i političkog života BiH

Nastojanje da novi prijedlozi Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima ne budu na štetu freelance zajednici

Iznalaženje novih mehanizama za rješavanje problema naplate poreza za period do aprila 2018 godine

Podizanje svijesti o freelancingu

Unapređenje imidža freelancera kroz aktivan rad na pozitivnim temama

Organizovanje specijalističkih edukacija i radionica kojima bi članovi unaprijedili svoja stručna znanja i poslovne vještine

Organizovanje edukacija i radionica kako bi se nezaposleni ljudi upoznali sa freelancingom i započeli svoju karijeru

Poslovno povezivanje naših članova sa tržištem rada

Pridruži nam se