Image Alt

ministarstvo finansija Tag

Glavni cilj ankete je bio, u svrhu formulisanja novih amandmana, ispitati stavove članova Udruženja “Freelance” u BiH (UFUBIH) o novim prijedlozima Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, a koji bi se uskoro trebali opet naći na Dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Pošto su postojale mnoge nedoumice

Udruženje je 17. Novembra 2021. godine poslalo set pitanja o Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima Ministarstvu finansija FBiH. Pitanja smo im poslali iz razloga što trenutni prijedlozi navedenih zakona sadrže mnoge nejasnoće, a jedina instanca koja može dati 100% tačno tumačenje neke regulative je ona koja