Image Alt

Zakon o doprinosima Tag

Udruženje “Freelance” u BiH, od svog nastanka ima jasan cilj i stav, a to je javno ukazati na nepravdu i flagrantno kršenje ljudskih prava freelancera, kroz neosnovanu naplatu doprinosa, putem zakona, pravilnika, neujednačenih tumačenja i samovolje službenika u državnim institucijama koji se kriju iza sistema, a za svoje propuste u

U sklopu aktivnosti vezanih za prijedloge Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, a koji bi se trebali naći na Dnevnom redu 31. sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH 28. i 29. marta, predsjednica Udruženja je učestvovala na panelu Liberalnog foruma - Pokreta za slobodno društvo. Panel pod nazivom "Prijedlozi

Ukoliko se usvoje prijedlozi Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima u Federaciji BiH, na hiljade ljude koji žive na području Federacije BiH i rade kao freelenceri, i njihove porodice, naći će se na udaru. Donosioci odluka su do sada u više navrata pokazali nebrigu i nemar prema

Glavni cilj ankete je bio, u svrhu formulisanja novih amandmana, ispitati stavove članova Udruženja “Freelance” u BiH (UFUBIH) o novim prijedlozima Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, a koji bi se uskoro trebali opet naći na Dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Pošto su postojale mnoge nedoumice

Udruženje je 17. Novembra 2021. godine poslalo set pitanja o Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima Ministarstvu finansija FBiH. Pitanja smo im poslali iz razloga što trenutni prijedlozi navedenih zakona sadrže mnoge nejasnoće, a jedina instanca koja može dati 100% tačno tumačenje neke regulative je ona koja

Na najavu da će set novih zakona u novembru 2021. biti ponovo na dnevnom redu sjednice Predstvaničkog doma Parlamenta FBIH, Udruženje je odmah reagovalo. Uputili smo dopise svim klubovima zastupnika u Predstavičkom domu, kojim smo tražili da ne dozvole usvajanje ovih verzija teksta Zakona, jer su pogubni za opstanak freelencera koji

Kroz zagovaračke aktivnosti Udruženja i na Inicijativu koju smo joj uputili, predsjednica kluba zastupnika Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Alma Kratina, je 25.oktobra 2021. godine u parlamentarnu proceduru uložila Prijedlog Zakona o izmjeni trenutnog Zakona o doprinosima. Ovim Prijedlogom Zakona se traži ukidanje člana 10a koji određuje plaćanje 4% doprinosa

  Zakonska rješenja u parlamentarnoj proceduri koja bi trebala rezultirati novim zakonima o doprinosima i porezu na dohodak diskriminiraju freelancere, ili kako ih ovi zakoni definišu, osobe koje ostvaruju dohodak povremenim slobodnim aktivnostima. Prema Prijedlogu zakona o porezu na dohodak oni nemaju pravo na lični odbitak i trebalo bi da plaćaju