Upoznaj naš tim

Pokretačka snaga Udruženja je sačinjena od grupe freelancera i entuzijasta koji ulaganjem svog vremena i truda žele doprinijeti boljem položaju ove zajednice u BiH. Naš radni tim je raspoređen na raznim zadacima kako bi članovi UFUBIH dobili “friške” i korisne informacije, ali i da upoznaju širu javnost sa aktivnostima Udruženja i problemima sa kojima se susrećemo. Saznaj nešto više o timu Udruženja u nastavku.

UFUBIH tim

Naš tim je mali ali efikasan. Svi radimo pro bono nastojeći maksimalno doprinijeti ostvarenju naših zajedničkih ciljeva i radnih zadataka koje ambiciozno postavljamo pred sebe.

Elena Babić-Đaković
OSNIVAČICA / PREDSJEDNICA UDRUŽENJA I UPRAVNOG ODBORA
Amra Serdarević
Amra Serdarević
OSNIVAČICA / POTPREDSJEDNICA UDRUŽENJA I UPRAVNOG ODBORA
Mersed Kahrimanović
ČLAN UPRAVNOG ODBORA
Aleksandra Tomić Ćato
ČLANICA UPRAVNOG ODBORA / ČLANICA KOMISIJE ZA ČLANSTVO
Hamza Hrnjičević
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE / ČLAN KOMISIJE ZA ČLANSTVO
Aida Delić
ČLANICA KOMISIJE ZA ČLANSTVO
Reuf Jahić
IT PODRŠKA / ČLAN KOMISIJE ZA ČLANSTVO
Ivan Potocki
ČLAN KOMISIJE ZA ČLANSTVO
Ključne vrijednosti našeg tima: Br.1 Nesebičnost

Članovi našeg malog tima nesebično ulažu svoje vrijeme i trud obavljajući zaista ogroman posao koji omogućava funkcioniranje našeg Udruženja. Ličnim zalaganjem nastojimo ohrabriti druge da urade isto kako bi izgradili jaku zajednicu.

Upornost

Raditi na promjenama nije jednostavno, bilo gdje, posebno u BiH. Teška situacija u državi nije pokolebala naš tim čija upornost ne poznaje granice. Vjerno i uporno nastavljamo raditi na našim ciljevima 

Osnaživanje

Primarni cilj našeg tima je pružiti pomoć i podršku kolegama freelancerima, ali i početnicima koji se tek namjeravaju upustiti u freelancerske vode, da unaprijede svoj položaj u BiH, razviju svoju karijeru itd.

Entuzijazam

Enormna želja za promjenom i čvrsto vjerovanje u napredak daju našem timu vjetar u leđa. Želja nam je svoj entuzijazam prenijeti i na druge kako bi zajedno koračali ka ostvarivanju naših ciljeva

Volontiraj u UFUBIH

Dobrobiti volontiranja su mnogobrojne, a najvažnija od njih je direktan doprinos jednom pokretu ili ideji. Svi članovi našeg radnog tima rade volonterski tj. pro bono želeći na taj način doprinijeti aktivnostima Udruženja i pokretu kojeg smo inicirali svojim nastankom.
Trebamo biti svjesni činjenice da samo mi freelanceri možemo i sebi i svojim kolegama freelancerima pomoći u ostvarivanju boljih uslova života i rada te unaprijediti profesionalni razvoj. Kroz volonterski rad daješ šansu i sebi i drugima za bolje sutra, šalješ poruku da ni ti ni ostali freelanceri niste sami i bez ikakve podrške.
Vjerovatno se pitaš sada kako biti volonter u UFUBIH.
Ukoliko želiš na taj način dati podršku našem pokretu samo popuni formular kojeg vidiš ispod.