Image Alt

Udruženje “Freelance” u BiH sudjelovalo u dijalogu o unapređenju ekonomske klime

Udruženje “Freelance” u BiH sudjelovalo u dijalogu o unapređenju ekonomske klime

Jučer, 1. septembra 2023. godine, Ekonomski klub u Parlamentu FBiH je organizovao otvoreni dijalog, a koji se fokusirao na konkretne inicijative za unapređenje ekonomske klime u Federaciji BiH. Inicijativu je podržao i Nacionalni demokratski institut BiH (NDI).

Na poziv NDI, dijalogu je prisustvovalo i Udruženje “Freelance” u BiH. Predstavnice UFUBIH na ovom događaju su bile predsjednica Udruženja Elena Babić-Đaković i advokatica Emina Zahirović-Pintarić. 

Ovo je bila izvanredna prilika da parlamentarci, koji su direktno uključeni u oblikovanje zakona i zakonskih regulativa, saznaju više o utjecaju tih rješenja na one koji su direktno pogođeni istim. 

Glavni cilj UFUBIH na dijalogu je bio predstaviti ekonomski potencijal honorarnog rada. Imali smo priliku staviti naglasak na zahtjeve Udruženja, kao i na problematiku trenutnih i budućih zakonskih rješenja, a koja se odnose na prava i obaveze honorarnih radnika u Federaciji BiH. Također smo iskoristili priku da iznesemo svoje prijedloge za izmjenu postojećih i budućih zakona kako bi unaprijedili status ove populacije, a na kojima smo radili tokom proteklog perioda. 

Zahvaljujemo se Nacionalnom demokratskom institutu na pozivu, kao i interesu zastupnika u Parlamentu FBiH da saslušaju naše stavove i prijedloge. 

Pozivamo sve zainteresovane koje zanima ova tema i rad UFUBIH da nas nastavite pratiti kako bi saznali više i o narednim aktivnostima Udruženja.

Komentiraj