Image Alt

UFUBIH učesnik edukacije EU Resursnog centra na temu “Pisanje projektnih prijedloga”

UFUBIH učesnik edukacije EU Resursnog centra na temu “Pisanje projektnih prijedloga”

 

U organizaciji EU Resursnog centra u periodu od septembra do novembra 2020. godine održan je webinar na temu Razvoja projektnih prijedloga. Svrha obuke je bila da se povećaju kapaciteti grass root organizacija civilnog društva (OCD) aktivnih u lokalnim zajednicama na temu Upravljanju projektnim ciklusom, a za potrebe dizajniranja i implementacije projekata.

Zahvaljujemo se Resursnom centru što su našem Udruženju omogućili da putem ove izuzetno kvalitetne edukacije unaprijedimo znanje i vještine naših kadrova, koji će svojim budućim radom doprinijeti efikasnijoj realizaciji ciljeva Udruženja.

Više detalja o programu edukacije i našim rezultatima možete pročitati na web stranici Eu Resursnog centra.

Komentiraj