Image Alt

UFUBIH na treningu EU Resursnog centra na temu “Javno zagovaranje i odnosi s medijima”

UFUBIH na treningu EU Resursnog centra na temu “Javno zagovaranje i odnosi s medijima”

U periodu od aprila do juna 2021. godine održan je treningJavno zagovaranje i odnosi s medijima” u organizaciji EU Resursnog centra. Glavni cilj edukacije, održane u online formatu, je bio osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) u njihovim nastojanjima da uspješno definišu i realizuju svoje inicijative. Drugim riječima, treningom su organizacije usvajale vještine potrebne da od ideje dođu do konkretnih rezultata. 

Udruženje “Freelance” u BiH je zajedno sa 17 drugih organizacija civilnog društva iz naše države učestvovalo na treningu kojeg je vodila dr. Jelena Filipović, profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trening se fokusirao na kombinovani metodološki pristup te uključivao predavanje, primjenu naučenog, feedback, konsultacije, i mentorstvo.

“Edukacija i jačanje ljudskih resursa našeg tima je vrlo važna komponenta u razvoju našeg Udruženja. Zahvalni smo EuResursu na pruženom znanju i vještinama koje će nam pomoći da uspješnije dođemo do našeg cilja. UFUBIH sada u svom core timu ima ljude osposobljene i spremne da se iznesu sa izazovima javnog zagovaranja”, izjavila je predsjednica UFUBIH, Elena Babić.

Nastavak teksta dostupan članovima udruženja Freelance u BiH. Budi i ti član i saznaj mnogo više. Registruj se već danas ovdje.

Komentiraj