Image Alt

UFUBIH Saopštenje za medije: Naš odgovor Vladi

UFUBIH Saopštenje za medije: Naš odgovor Vladi

Povodom hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 22.02.2019., a u svrhu razjašnjenja određenih netačnosti i krivog tumačenja odredbi prijedloga zakona Udruženja “Freelance” u BiH, koji je zastupnik Irfan Čengić uputio u hitnu proceduru Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, ovim putem Vam dostavljamo

naš

ODGOVOR

na Mišljenje Vlade FBiH br. 03-02-173/2019

Kao prvo, zahvaljujemo se Vladi na sugestijama.

Pozivamo premijera vlade i ministricu finansija da se odazovu našim pozivima za sastanke i da zajednički pronađemo rješenje za problem koji je isključivo proizašao iz nemarnog odnosa Vlade FBiH, kako prema javnim prihodima FBiH, tako i prema mladim i ekonomskim nezavisnim pojedincima koji donose novac u ovu zemlju.

Otklonićemo sporne stavke kako bi prijedlog ispunio sve uslove da bude prihvaćen. Stekli smo dojam da je potrebno da Vas bolje upoznamo sa razlozima zbog kojih je ovaj prijedlog zakona napisan u ovom obliku.

 

Slijedi naše obrazloženje:

U svom mišljenju br. 03-02-173/2019, Vlada FBiH navodi da je postupak naplate poreza po osnovu zakona o porezu na dohodak već UREĐEN, te da je prijedlog zakon DISKRIMINATORSKI i da je nevažno što NIJE POSTOJAO OBRAZAC za naplatu. Kako se slažu i svi koji su pružili podršku ovom tekstu zakona, smatramo da se isti mora donijeti upravo zbog NEUREĐENOSTI postupka naplate dospjelog a nenaplaćenog poreznog duga od fizičkih lica – rezidenata. U praksi se pokazalo da se postupak naplate poreznog duga ne sprovodi isto te se sam proces razlikuje od kantona do kantona, kao da su u pitanju druge države, a Zakon o porezu na dohodak je donesen na nivou entiteta FBiH, ne kantona. Nadalje, ako je ova oblast uređena, zašto se čekalo devet godina između donošenja spornih odredbi i implementiranja istih? Ako obrazac nije bio potreban, zašto je donesen 2018. godine?

Iz tog razloga, cilj ovog zakona je da spriječi daljnje neadekvatne i neustavne sprovedbe odredbi Zakona o porezu na dohodak iz 2009. godine, a koji je diskriminatorski sprovođen samo i isključivo protiv fizičkih lica – rezidenata FBiH koja su primala novac iz inostranstva.

 

Procedura naplate poreza rezidentima koji primaju novac iz inostranstva je DISKRIMINACIJA sama po sebi po više osnova:

Selektivni odabir ljudi na koje se odnosi ovaj zakon nismo napravili mi, već PU koja prva selektivno pravi odabir isključivo fizičkih lica koja primaju inostrane uplate preko PayPal servisa, preko 10.000 KM godišnje, pri tom diskriminirajući te građane u odnosu na sve ostale koji novce primaju putem drugih servisa naplate, zanemarujući sve ostale iznose, zanemarujući potrebu da se zakon primjeni jednako na sve, na one čiji su prihodi niži od 10.000 KM, pa i na milionske dužnike u zemlji, mnogobrojne kompanije, obrte i pojedince čiji tokovi novca nisu legalni i vidljivi kao njihovi. Sve ove uplate iz inostranstva su automatski svrstane u prihod, mada to nije nužno slučaj, neki su primali novac kao pomoć od familije iz dijaspore ili kao donaciju, a neki kao dohodak. Takođe, pozivima je obuhvaćen period samo od 2015. do 2018. godine, a poznat nam je i slučaj par pojedinaca kojima je došao poziv da prijave porez za 2014. godinu.

Prilikom takve procedure koju vlada naziva UREĐENOM, nama koji smo primali dohodak su pokušali oduzeti pravo na rashode i lični odbitak, tako što svaka lokalna PU primjenjuje pravila po svom nahođenju ne poštivajući naša zakonska prava. Službenici PU nas nisu ni u jednom slučaju infrmisali o mogućnosti i potrebi da damo pismenu izjavu koja se navodi u mišljenju. Samim tim su prekršeni postulati zakona o radu poreznog službenika i napravljeni propusti koji se odražavaju na fizička lica nakon skoro četiri godine. Na terenu je evidentna neinformisanost uposlenika PU sve do današnjeg dana, čime smo zajedno sa nepostojanjem adekvatnog obrasca dovedeni u ovu situaciju, ne svojom krivicom. Ovu tvrdnju možemo potkrijepiti dokumentacijom, tačnije pozivima od PU koje su zaprimili naši članovi sa obračunima poreznog duga, koji dokazuju nejednaku primjenu zakonskog prava na rashode.

U našem prijedlogu mi se referiramo na taj period od 2015. – 2018. upravo iz razloga što su pozivi koje je PU poslala fizičkim licima – rezidentima uglavnom obuhvatali upravo gore navedeni period. Do momenta sastanka sa v.d. PU FBiH Šerifom Isovićem, a što se desilo nakon što je prijedlog zakona otišao u proceduru nismo imali informaciju da je moguće prijedlog dati bez vremenskog ograničenja. Gdin Šerif Isović nam je lično predložio da se izbaci 2015. godina kao limit i da se kao datum navede samo gornja granica do 31.12.2018. godine. Uz to je predložio da se izbaci i sporazum u potpunosti radi jednostavnosti i praktičnost primjene buduće procedure. Dobili smo garancije od Poresku uprave da će implementirati sva nova zakonska rješenja koja pokušavaju ispraviti greške i nepotpunu regulaciju poreskog sistema u FBiH koja je trenutno na djelu.

 

Ako OBRAZAC NIJE BITAN, nego samo zakon, zašto je uopšte donesen obrazac AMS-1035 u 2018. godini, ako je sve bilo UREĐENO za naplatu poreza za prihode iz inostranstva ?

Nije naša odgovornost što 9 godina nije bilo moguće platiti porezne obaveze. Neki od nas koji su mogli sebi priuštiti plaćanje poreza su pokušavali da izmire svoje obaveze i dobijali odgovor da je to ili nemoguće jer ne postoji obrazac za nas fizička lica primaoce dohotka, ili im je ponuđeno da ispune obrazac namijenjen isplatiocu dohotka i da ga popune svojim matičnim brojem i potpišu kao isplatioc dohodtka a ne primalac, što je protivno zakonu. Tek u aprilu 2018. pravilnikom iz 2018 se uvodi obrazac AMS-1035 kreiran za nas fizička lica i počinje se primjenjivati na prethodne godine, tačnije na period od 2015-2018, što PU navodi u svojim pozivima poslanim ljudima koji su evidentirani kao dužnici. Da li se za ovako UREĐENU proceduru može reći da je u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljenih sloboda, ili upravo ovakva procedura ima direktan uticaj na kršenje prava da su sva lica jednaka u dostajanstvu i pravima?

Samim tim se ne možemo osloniti ni na postojeće zakonodavstvo o otpisu zatezne kamate navedeno u mišljenju Ministarstva, te iz tog razloga predlažemo lex specialis rješenje za one koje je najviše pogodila iznenadna i neustavna primjena postojećih odredbi Zakona o porezu na dohodak. Vlada FBiH je dobrodošla da zajedno s predlagačem uredi tekst istog predlažući svoje amandmane prije sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, nakon što dobije uvid u finalnu verziju prijedloga.

 

***

 

Ovaj prijedlog zakona o otpisu dugova pokušava popraviti štetu koja je nanesena zbog neadekvatnog sprovođenja Zakona o porezu na dohodak te ugroženih osnovnih ljudska prava i temeljne slobode. Zaustavljanje posljedica ovakvog stanja je hitno najviše zbog činjenice da je u pitanju opstanak i ostanak uglavnom mladih ljudi u FBiH. S obzirom na trenutno stanje, bilo bi nam svima još korisnije da je Vlada dala svoj prijedlog rješenja ove situacije i izašla u susret talentovanim i odgovornim ljudima koji se oslanjaju isključivo na svoj intelekt kako bi si zaradili za život.

Opcije koje bi riješile ovaj problem su mnogobrojne uključujući predlaganje amandmana ili novog teksta zakona na usvajanje od strane Vlade. Iako je izostao proaktivan stav vladajućih struktura ka pozitivnom rješenju ovog pitanja to nije dovoljno dobar razlog da se odbije prihvatiti inicijativa koja bi umnogome pomogla normalizovati cjelokupnu situaciju. Prihvaćanje prijedloga ovog zakona bi pomoglo da se zaustavi nejednaka primjena postojećih poreznopravnih propisa diljem teritorije FBiH a protiv tačno određenog segmenta društva: mladih i porodičnih ljudi koji su odlučili ostati u svojoj zemlji i doprinostiti ekonomiji ove države.

Nadalje, ovim zakonom se zaustavlja i oporezivanje sredstava koja su pristigla u BiH kao donacije a na račune privatnih fizičkih lica koja su time pokušavala pomoći najosjetljivijim i najpogođenijim osobama konstatnom krizom u kojoj zajedno s njima živimo već više od 20 godina.

 

Važno je objasniti da se ovim prijedlogom ne traži povlašten status niti je namjera osloboditi određenu skupinu ljudi od plaćanja poreza općenito, već je cilj samo ukinuti retroaktivnu naplatu i stvoriti bolje uslove za izmirenje obaveza. Ovim Zakonom bi se ponovo uspostavila pravna sigurnost, te bi se značajno olakšao rad Porezne uprave. Umjesto da Porezna uprava identifikuje i proganja freelancere, freelanceri bi dolazili sami u Poreznu upravu da potpišu sporazum o otpisu duga, a istovremeno da se sami uvedu u sistem plaćanja ovih poreza. Dugoročno gledano, ovim bi i Porezna uprava i Federacija BiH samo bili samo na dobitku.

 

Ističemo po ko zna koji put, freelanceri su odgovorni, talentovani i inteligentni mladi ljudi koji su se zahvaljujući isključivo vlastitom znanju i profesionalnim vještinama uspješno plasirali na globalno tržište rada. Freelanceri su ZA plaćanje poreza, ali prema pravednoj i korektnoj proceduri. Ne koristimo nikakave državne resurse, već isključivo vlastite, punimo državni budžet i jedni smo od najvećih izvoznika u zemlji, sa potencijalom da stvorimo nova radna mjesta i za druge nezaposlene u ovoj zemlji te da budemo inspiracija mladim generacijama da se može raditi i živjeti životom dostojnim čovjeka čak i u Bosni i Hercegovini. Ničim ne uništavamo i ne zagađujemo ovo društvo, čak smo i ekološki osviješteni! Mi jednostavno samo i isključivo DOPRINOSIMO NAŠOJ ZEMLJI i želimo da razumijete koliko smo korisni i koliko sa nama možete ići naprijed i biti u skladu sa ostatkom svijeta, prije svega kroz poduzetništvo i ekonomiju.

Ovaj prijedlog zakona o otpisu duga je prvenstveno koristan državnom budžetu, jer bi dugoročno mi nastavili da ga punimo, mnogo većim iznosima nego je to planirano kratkoročnom retroaktivnom naplatom. Svi koji podrže ovaj zakon direktno pružaju šansu hiljadama mladih ljudi da ostanu raditi i živjeti od vlastitog rada u svojoj domovini. Istovremeno, podržavaju omladinu, poduzetništvo i ekonomski napredak naše države jer freelancing ima ogroman potencijal da doprinese socioekonomskom statusu BiH.

 

Ovo rješenje uz izmjene koje ćemo napraviti da budu u skladu sa sugestijama koje su nam došle od Vlade bi se moglo u praksi jednostavno primijeniti, značajno bi povećalo poreski prihod , uvelo bi mnogobrojne izvoznike u porezni sistem i povećalo naše povjerenje u pravnu državu, poreski sistem i Zakon. UFUBIH se iskreno nada i priželjkuje da će zastupnici prepoznati benefit ovog prijedloga kao jednog rješenja sa pozitivnim ishodom za sve nas, prvenstveno za državu pa onda i za njene građane. Zato pozivamo sve zastupnike da podrže mladost i budućnost ove zemlje, da svoj glas daju za pravednost, za život i prosperitet.

Komentiraj