Image Alt

UFUBIH Saopštenje za medije: Osuda izjave porezne uprave FBiH o freelancerima

UFUBIH Saopštenje za medije: Osuda izjave porezne uprave FBiH o freelancerima

Udruženje “Freelance” u BiH: Oštro osuđujemo izjavu Porezne uprave kojom se freelanceri opisuju kao neodgovorne i nepoštene osobe

 

Članovi Udruženja ”Freelance” u BiH koje je osnovano sa ciljem zaštite prava, poboljšanja statusa i razvoja karijera svih nezavisnih profesionalaca (freelancera) koji rade u BiH, osuđuje izjavu Porezne uprave FBiH da su freelanceri neodgovorni i nepošteni.

Najvažnije opredjeljenje našeg Udruženja je rad u skladu sa poštivanjem zakona i institucija države BiH kroz rad na stvaranju boljeg, stabilnijeg i pravednijeg poreskog sistema i zakona koji se odnosi na freelancere.

 

Freelanceri nisu protiv plaćanja poreza. Tražimo pravedan zakon o porezu na dohodak i korektan sistem uplata.

Od institucija i ustanova kojima je to osnovna djelatnost tražimo transparentan zakon koji će nam osigurati prava kakva imaju i svi ostali porezni obveznici. Tražimo jedinstvenu, stimulativnu poreznu stopu. Zahtijevamo u potpunosti korektan sistem uplata poreza, prilagođen obavljanju freelance djelatnosti. Mi jesmo djelatnici. Imamo rashode. Imamo pravo na stvarne rashode, investicije za poslovanje. Plaćat ćemo zdravstveno osiguranje, ali želimo imati i zdravstvenu uslugu.

Pridavanje epiteta nezavisnim djelatnicima poput ovoga da smo neodgovorni, pokazuje da PU FBiH i vladajuće strukture ne poznaju ovu zajednicu. U suprotnom bi znali da mi možemo biti važan partner sistemu legalnih tokova novca, koji može da bude ključ ekonomskog razvoja svake države. Mi ovu situaciju posmatramo kao priliku za dijalog i partnerski odnos sa institucijama. Namjera nam je da kroz zajednički rad ostvarimo bolji i efikasniji sistem plaćanja poreza za Državu i za nas koji u njoj želimo da živimo i radimo u vrijeme kada mnogi njeni građani pakuju kofere i idu preko granice.

Vrlo je zanimljivo oglašavanje Porezne uprave vezano za postupak koji su fizička lica vodila protiv banaka, a ne protiv same PU. Rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka se bazira samo na onim članovima Zakona koji idu u prilog PU i bankama, a nema objašnjenja zašto vlasnici bankovnih računa nisu bili obaviješteni o tome da je neko tražio pristup njihovim transakcijama. Rješenje ne dovodi u pitanje proces retroaktivne naplate poreza, šta mi smatramo apsolutno neopravdanim.

 

 

Retroaktivna naplata nije pravedna

S obzirom da je do registracije našeg Udruženja javnost imala samo jednostrane informacije i to samo od PU FBiH, želimo jasno objasniti šta je sporno u vezi s naplatom poreza za period od 2015. do 2017. na kojoj PU insistira u obavijestima od 1.8.2018. i 3.8.2018. godine, a koje su postavljene na oficijelnoj web stranici PU FBiH.

Šerif Isović, v.d. direktor PU FBIH je rekao u jednom od intervjua da smo prije uvođenja obrasca AMS-1035 iz aprila 2018. mogli zakonski platiti porez putem akontativnog AUG-1031 obrasca. To nije tačno jer je taj obrazac propisan za fizičko lice – obrtnik, a ne fizičko lice – građanin što i jasno stoji i danas na toj web stranici. Zbog nemogućnosti naplate putem ovog obrasca su i donijeli novi obrazac 21. aprila 2018. (AMS-1035, fizičko lice – građanin) te ga pokušavaju retroaktivno primjenjivati za period od 2015. do 2017. godine.

                                                               Obrazac AUG-1031Obrazac AUG-1031
                                                                                   Obrazac AMS-1035, fizičko lice - građanin - uveden 21. aprila 2018.

 

 

Ne samo da PU koristi obrazac AMS-1035 koji je nastao u aprilu ove godine za prethodne 3 godine (tj. 2015-2017) nego su i djelatnici PU davali pojašnjenja da prije ovog novog obrasca nije bilo moguće naplatiti ovu vrstu poreza gdje je rečeno “isplatilac je nerezident Federacije BiH na kojeg se ne mogu primjeniti odredbe Zakona o porezu na dohodak, a što na jasan i precizan način ukazuje i odredba 70b Pravilnika”.

 

 

                                                                                 

 

 

Mnogi freelanceri su obaviješteni da nisu u zakonskom roku predali AMS-1035 obrazac za period od 2015. do 2017. a nejasno je kako je porezni obveznik mogao podnijeti AMS-1035 obrazac za period od 2015. do 2017.kad on nije ni postojao prije 21. aprila 2018. godine?!

 

 

                                                                                 

 

 

Još jedan dokaz da se naplaćivanje poreza odvija netransparentno ogleda se u činjenici da svaka porezna ispostava radi na drugačiji način i po lokalnim tumačenjima zakona. Tako imamo situaciju da u USK porezne ispostave podnose godišnju prijavu poreza (GPD-1051) bez prava na bilo kakve rashode od zarađenog iznosa.

 

 

                                                                                 

 

 

Sam naziv intervjua od 3.8.2018.koji je dostupan na stranicama PU FBIH “INTERVJU – Isović: Pravilnik o freelancerima usvojen bez mišljenja Porezne uprave, promijeniti rokove plaćanja” govori o tome kako je gosp. Isović priznao da je dodani član 70b Pravilnika usvojen bez njihovog znanja što je suprotno Članu 21. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH, kojim je propisano da: “Prilikom izrade zakona i drugih propisa organi uprave su obavezni pribaviti mišljenja od drugih organa uprave ako se tim propisima uređuju pitanja iz nadležnosti tih organa uprave”. Iako svjestan kršenja procedura i zakona gosp. Isović insistira na ovoj naplati, umjesto da stane uz slovo zakona i prvo riješi problem grubog kršenja procedure u donošenju ovakvih odluka. Ovo jeste u njegovoj nadležnosti i on ima ovlasti da ovo obustavi.

Ovim primjerima želimo ukazati na pogubnost zahtjeva PU FBiH i nepravednog odnosa prema freelance zajednici dok se istovremeno porez od višemilionskih dužnika čija su imena objavljena na webu PU ne naplaćuje.

 

 

 

 

Nismo protiv plaćanja poreza

Mi freelanceri nismo protiv plaćanja poreza. Mi smo protiv retroaktivne naplate, te netransparentnosti i nedosljednosti čitavog ovog procesa na cijelom području djelovanja PU FBiH.

Pozivamo čelnike PU FBiH, resornog Ministarstva finansija, kao i vladajuće strukture da obustave aktivnosti na retroaktivnoj naplati i da nam omoguće da zajedno, na temelju važeće normativne regulative izgradimo pravedniji status za freelance zajednicu ovdje u BiH. Želimo učestvovati u kreiranju i provedbi zakona koji bi nam omogućio da ispunjavamo svoje porezne obaveze, ali i da ostvarujemo prava koja nam kao radno sposobnim građanima, koji unose novac u ovu zemlju i ovdje ga troše, itekako pripadaju.

S obzirom na činjenicu da freelancing ima ogroman potencijal, ova vrsta poslovanja uz objektivne uslove za rad, može doprinijeti ostanku mladih u BiH, nasuprot masovnim odlascima, te popraviti ekonomski razvoj, ne samo Federacije, nego i cijele države BiH. Svi se zajedno trebamo zagledati u budućnost i stvoriti kvalitetnije uslove za život i rad u BiH.

 

UFUBIH

Objavljeno na: IT Base

Komentiraj