Image Alt

Uplaćivanje 4% za javni doprinos zdravstvu

Uplaćivanje 4% za javni doprinos zdravstvu

Od samog početka priče o retroaktivnoj naplati poreza prisutna je još jedna dilema – plaćanje 4% za zdravstvo. Mišljenje većine je da je tih 4% namijenjeno nama tj. osobama koje vrše uplatu, ali mi nemamo pristup tom fondu što nije fer. Da li je to baš tako, da li mi to stvarno moramo plaćati? Zašto to plaćamo? Gdje taj novac ide? Istražili smo ovu tematiku a više donosimo u nastavku.

U tekstu se nalaze detaljnije informacije o načinu ostvarivanja prava na dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Bitno je napomenuti da postoji i opcija privatnog zdravstvenog osiguranja, koja se može ostvariti kupovinom police zdravstvenog osiguranja. Isto je moguće ostvariti i preko supružnika koji je zaposlen ili se nalazi na Zavodu za zapošljavanje.

Da li smo zaista obavezni uplaćivati zdravstvo?

Ukratko rečeno, da. Ova obaveza spada pod Zakon o doprinosima FBiH. Pored obaveze za porez na dohodak, prema Zakonu o doprinosima postoji i obaveza obračunavanja i uplate tzv. malih doprinosa: 4% za zdravstveno osiguranje iz primanja.

Obaveza obračunavanja i uplate svih obaveza (tj. i poreza na dohodak i doprinosa) nastaje istovremeno sa danom isplate ovih prihoda/dohotka fizičkom licu, a obveznik obračunavanja i uplate tih obaveza je isplatilac kada se radi o rezidentnom isplatiocu (npr. kada fizičko lice ima zaključen Ugovor o djelu sa rezidentnom kompanijom). Ukoliko se radi o nerezidentom isplatiocu, teret plaćnja doprinosa je na primaocu dohotka.

 

 

Nastavak teksta dostupan članovima udruženja Freelance u BiH. Budi i ti član i saznaj mnogo više. Registruj se već danas ovdje.

Komentiraj