Image Alt

Uputstvo za plaćanje poreza

Uputstvo za plaćanje poreza

S obzirom na mnoge upite od strane freelancera vezane za proceduru plaćanja poreza Udruženje je kreiralo vodič za svoje članove. Obaveza plaćanja poreza na dohodak uključuje poznavanje cjelokupnog procesa. Kako bi ti pomogli raspitali smo se i kreirali vodič baziran na našim ličnim iskustvima koja smo stekli prilikom plaćanja i prijave, te zvaničnim informacijama koje smo prikupili do sada od Porezne uprave Federacije BiH (PU FBiH) i Federalnog ministarstva finansija (FMF).

NAPOMENA: Ovaj vodič je samo orijentir i ima za cilj da ti bolje približi cijelu proceduru. Savjetujemo ti da se obavezno informišeš u svojoj lokalnoj poreskoj ispostavi jer jedino Porezna Uprava može da ti da zvanične informacije i upute na koji način treba da ispuniš ovu obavezu.

 

UFUBIH vodič za plaćanje poreza

Prema Zakonu o porezu na dohodak koji je na snazi od 2009. godine freelanceri su dužni da plaćaju 10% poreza na dohodak i 4% poreza za zdravstveno osiguranje. Plaćanje poreza se vrši putem formulara AMS-1035 kojeg je u aprilu 2018. godine uvelo Federalno ministarstvo finansija. Porez plačaš u pošti ili banci preko uplatnice, a iznose obračunavaš preko AMS obrasca.

Prije svega, vrlo je važno razlikovati dva pojma: rashode i lični odbitak.

Rashodi predstavljaju trošak poslovanja freelancera, nastali u toku rada freelancera, i oni služe da se umanji osnova za obračun poreza na dohodak i zdravstvenog osiguranja. Oni su uniformni i vežu se samo za poslovanje. Mi imamo dvije opcije za rashode:

– Rashodi u iznosu od 20%
– Rashodi u iznosu od 30%

Lični odbitak možemo shvatiti kao socijalnu kategoriju, jer se pretpostavlja da freelancer, od svoga rada izdržava sebe i, eventualno, nekoliko članova porodice (supružnik, djeca, ostali članovi zajedničkog domaćinstva). On je predstavljen u Poreznoj kartici kao odbitak ili odbici i povećava se zavisno od broja izdržavanih članova domaćinstva, tj. uže porodice. Pravo na lični odbitak imamo tek nakon što uredno i na vrijeme predamo godišnju prijavu za dohodak, putem GPD obrasca, za proteklu godinu. Za ostvarivanje prava na lični odbitak moraš imati poreznu karticu. Ukoliko istu nemaš, potrebno je da u lokalnoj PU predaš zahtjev tj. ispuniš obrazac PK -1001 za izdavanje porezne kartice.

 

SADRŽAJ:

Rashodi
Lični odbitak
AMS obrazac
Porezni kredit po osnovu plaćenog poreza u inostranstvu
GPD – 1051 obrazac
Povrat poreza ili porezni kredit
Rokovi
Kako platiti porez?
Gdje plaćam porez?
Šta je potrebno prilikom prijave poreza?

 

Nastavak teksta dostupan članovima udruženja Freelance u BiH. Budi i ti član i saznaj mnogo više. Registruj se već danas ovdje.

Komentiraj