Image Alt

Uputstvo za popunjavanje GPD obrasca

Uputstvo za popunjavanje GPD obrasca

GPD obrazac predstavlja godišnju prijavu poreza na dohodak, koju su određena fizička lica u obavezi ispuniti, dok ih neka ispunjavaju u cilju ostvarivanja prava kao što su poreske olakšice. Prijavu za proteklu godinu je potrebno predati do 31.03. tekuće godine.

Oni koji su u obavezi da predaju Obrazac GPD-1051 su oni koji su u protekloj godini primili oporezivu naknadu iz dva ili više izvora, a trebali bi ga predati i oni koji žele ostvariti svoja prava i zakonom predviđene olakšice (povrat poreza ili prenos više plaćenog poreza u narednu godinu).

Nastavak teksta dostupan članovima udruženja Freelance u BiH. Budi i ti član i saznaj mnogo više. Registruj se već danas ovdje.

Komentiraj