Zašto postati član?

Sigurno se pitaš “A šta ja imam od tog?” Putem Udruženja imaš mogućnost da donosioci odluka u našoj zemlji čuju TVOJ GLAS i TVOJE ZAHTJEVE, te da kroz Udruženje poboljšaš svoj lični radno pravni status kao freelancer u BiH, a da istovremeno pomogneš i svim ostalim freelancerima. Članstvom u Udruženju jačaš cijelu freelance zajednicu i povećavaš naš broj. A brojnost je najbitniji faktor za ostvarivanje bilo kakvih naših zahtjeva i ciljeva.

Šta ti omogućava udruženje?

Udruženje svojim članovima pruža razne mogućnosti uključujući i zastupanje prava freelancera kroz naše aktivnosti. Članovima su, također, na raspolaganju pomoć, podrška, i savjetovanje. Vrijedno radimo kako bi svojim članovima dostavili najnovije vijesti i informacije vezane za freelance rad. Kroz UFUBIH imaš priliku da komuniciraš sa kolegama freelancerima iz svih krajeva BiH, koristiš forum namijenjen samo članovima, te da pristupiš Facebook grupi formiranoj isključivo za članove Udruženja. Članovi imaju mogućnost profesionalnog angažmana i napredovanje u karijeri na osnovu poslovnih oglasa koje dostavljamo te da učestvuju na radionicama u svojstvu edukatora. Nastojimo i da naši članovi ostvare popust na usluge i proizvode kod naših partnera Pogledaj beneficije koje dobijaš.

Ko sve može da pristupi članstvu i kako?

Udruženje je osnovano da okupi nezavisne profesionalce tzv. freelancere iz BiH u jednu zajednicu kako bismo zajedno radili na unaprijeđenju našeg radno pravnog statusa i poslovnog ambijenta u kojem radimo u našoj zemlji. Ko sve može stupiti u članstvo i na koji način, definisano je članovima 13., 14. i 15. Statuta udruženja kojeg ti preporučujemo da svakako pročitaš ukoliko planiraš da se učlaniš.

Član 13.
Osnivači Udruženja su ujedno i članovi Udruženja koji svojstvo člana stiču danom upisa u Registar udruženja. Članovi Udruženja su fizička lica državljani Bosne i Hercegovine kao i strani državljani koji imaju odobren boravak u Bosni i Hercegovini, a koja prihvate Statut i programske ciljeve i djelatnosti Udruženja. Da bi postali članovi Udruženja, strana lica trebaju priložiti kopiju pasoša i dozvolu za boravak u Bosni i Hercegovni. Članovi mogu biti i pravna lica koja su registrovana u Bosni i Hercegovini, koji prihvate Statut i ciljeve Udruženja, a koji učestvuju u radu Udruženja preko svojih predstavnika. Član Udruženja može biti svaka osoba koja redovno plaća članarinu, djeluje u pravcu zadanih ciljeva i djelatnosti Udruženja, pridržava se odluka i zaključaka predsjednika Udruženja i Skupštine Udruženja.

Član 14.
O prijemu u članstvo odlučuje Skupština. Članovi Udruženja mogu biti: Stalni članovi, Pridruženi i Počasni članovi

Član 15.
Stalni članovi su fizička i pravna lica iz člana 13. ovog Statuta, a koja su stekla svojstvo člana Udruženja. Počasni član može postati fizička i pravna osoba, koja pokaže značajne rezultate u promociji ciljeva i djelatnosti Udruženja. Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na propisanom obrascu. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva. Da bi postali dio Udruženja, potencijalni članovi moraju priložiti dokaznu dokumentaciju koja potvrđuje da se bave ovom vrstom posla. Dokazna dokumentacija može uključivati CV, portfolio, LinkedIn profil, profil sa neke druge društvene ili freelancing stranice npr. UpWork, ili lista klijenata kako bi se Udruženje moglo uvjeriti u istinitost podataka. Udruženje vodi spisak svojih članova. Udruženje vodi spisak svih svojih članova i evidenciju svih članova Udruženja u elektronskoj formi ili na drugi odgovarajući način i sadrži: ime i prezime, odnosno naziv člana Udruženja sa adresom prebivališta, odnosno sjedišta; datum pristupanja; vrstu članstva i datum prestanak članstva. Popis članova udruženja mora biti dostupan na uvid nadležnim organima na njihov zahtjev.

Aplicirati za članstvo možeš vrlo jednostavno putem naše web stranice ovdje.

Zašto trebam priložiti dokumentaciju?

Svako udruženje je osnovano s ciljem da okupi određenu grupu ljudi u jednu zajednicu te ima posebne kriterije za primanje članova. UFUBIH nije izuzetak. Naše Udruženje je osnovano s namjerom da okupi freelancere iz cijele države u jednu organizaciju. Shodno tom cilju, za pristupanje u članstvo je potrebno dokazati da se zaista baviš nekom vrstom freelance aktivnosti. Također, Član 15 Statuta UFUBIH određuje sljedeće: “Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na propisanom obrascu. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva. Da bi postali dio Udruženja, potencijalni članovi moraju priložiti dokaznu dokumentaciju koja potvrđuje da se bave ovom vrstom posla. Dokazna dokumentacija može uključivati CV, portfolio, LinkedIn profil, profil sa neke druge društvene ili freelancing stranice npr. UpWork, ili lista klijenata kako bi se Udruženje moglo uvjeriti u istinitost podataka.” Naš cilj je zastupati prava freelancera i graditi zajednicu gdje će se svaki član osjećati sigurno i zaštićeno znajući da su i ostale kolege također freelanceri.

Da li su moji podaci sigurni?

Da, svi podaci su u potpunosti sigurni. Privatnost i sigurnost članova je top prioritet. Prema članu 15. Statuta Udruženje je obavezno voditi spisak svojih članova u elektronskoj formi ili na drugi odgovarajući način i sadrži: ime i prezime, odnosno naziv člana Udruženja sa adresom prebivališta, odnosno sjedišta; datum pristupanja; vrstu članstva i datum prestanak članstva. Popis članova udruženja mora biti dostupan na uvid nadležnim organima na njihov zahtjev.

Koliko iznosi članarina i koliko traje?

Članarina u UFUBIH važi 365 dana od dana uplate iste. Iznos članarine u našem Udruženju je prema posljednjoj Odluci članova Skupštine 60,00 KM. Važno je napomenuti da su članarine glavni i, trenutno, jedini izvor finansija ove organizacije. Udruženje je potpuno finansijski nezavisno te prihod od članarina služi za “podmirivanje” troškova koje ima svako udruženje u državi da bi postojalo i radilo. Svi uključeni u rad Udruženja svoj posao obavljaju pro bono tj. bez naknade, a sve uz želju da svojim radom i zalaganjem doprinesu poboljšanju statusa freelancera u BiH.

Na koji način radi freelancer?

Iako često korišten pojam, postoji mnogo neodumica o tom ko je zapravo freelancer i šta i kako radi. Osoba koja se bavi freelance poslovima pruža profesionalne usluge bez zasnivanja stalnog radnog odnosa sa naručiteljem posla ili, drugim riječima, obavlja privremene poslove koji traju do okončanja jednog projekta.

Freelancer se u osnovi definiše kao fizičko lice koje s ciljem ostvarenja dohotka za svoj račun pruža svoje intelektualne usluge klijentima, bez trajnog ugovora o radu. Potpuno je samostalan u realizaciji svoje usluge, neovisan o lokaciji i klijenteli kojoj ispostavlja usluge. Može da sarađuje sa više od jednog klijenta istovremeno, da radi za kompanije i/ili pojedince bez ograničenja, širom Planete ali i unutar naše zemlje. Samostalno određuje i organizira mjesto, vrijeme, način i kulturu svog poslovanja.

Lista freelance zanimanja

Freelancing se većinom veže za IT sektor, međutim realnost je potpuno drugačija. Spektar poslova u sferi freelancinga je ogroman i svakodnevno niču novi. Tehnologija i trendovi napreduju iz dana u dan oblikujući način poslovanja. Globalno tržište se mijenja pa dolazi do potražnje za novim uslugama. Velika većina freelancera se bavi zanimanjima iz oblasti kreativne industrije.

Ukoliko razmišljaš o učlanjenju u UFUBIH pogledaj sljedeću listu freelance zanimanja. Ako se pronađeš na njoj pošalji nam svoju aplikaciju za članstvo već danas.

Freelanceri se bave sljedećim poslovima:

 • 3D modeliranje
 • A/B testing
 • Analiza podataka
 • Arhitektura
 • Audio i video produkcija i postprodukcija
 • Dizajn vanjskog ili unutrašnjeg prostora
 • Editovanje slika
 • Email marketing
 • Fotografija
 • Grafički dizajn
 • Ilustracija
 • Izrađivanje aplikacija, igara
 • Konsultanti (PR, marketing, finansijski, IT itd.)
 • Korisnička podrška
 • Menadžer za društvene mreže
 • Menadžeri projekata
 • Online predavanje
 • Pisanje i editovanje web i ostalog sadržaja
 • Posuđivanje glasa
 • Prevođenje
 • SEO
 • Stručnjaci za internet sigurnost
 • Transkripcija
 • Unos podataka
 • Virtualni asistent
 • Web i software developeri i programiranje
 • Web istraživanje
Za više pitanja pogledaj ovdje

Želiš se učlaniti ali imaš još pitanja vezano za udruženje i članstvo? Pogledaj našu listu najčešće postavljanih pitanja, a ukoliko ne pronađeš odgovor na svoje pitanje kontaktiraj nas, rado ćemo ti odgovoriti.

O našem udruženju

Udruženje “Freelance” u BiH (UFUBIH) je nevladina, neprofitna organizacija zvanično registrovana u Ministarstvu pravde BiH 15. oktobra 2018 godine. Ciljevi i aktivnosti UFUBIH se fokusiraju na okupljanje freelancera u jednu zajednicu i nastojanja da zajedno iznađemo rješenja kojima bi se popravio radnopravni položaj freelancera u BiH. Kroz svoje aktivnosti nastojimo istaknuti i važnost freelancinga, posebno u našoj zemlji gdje ova vrsta poslovanja može znatno osnažiti svakog pojedinca, posebno mlade.

Azra Mešić

Šta kažu članovi?

Škole 21. vijeka i u našoj zemlji već obrazuju učenike za zanimanja koja još ne postoje. Zanimanja budućnosti. Zajednica "Freelance u BiH" okuplja ljude svih generacija koji svoje karijere baziraju na najrazličitijim zanimanjima koja tek trebamo učiniti vidljivima i sebi osigurati radno-pravni status u društvu. S novim generacijama broj zanimanja u freelance sektoru će rasti i potreba za transformacijom domaće normativne regulative naspram toga bit će još izraženija. Ujedinimo li se prije i brojnije, šanse da ostvarimo sva radnička prava su nam izvjesnije i veće.

Azra Mešić
Banovići
Hamza Hrnjičević

Šta kažu članovi?

Donedavno, u BiH ljudi nisu znali šta znači riječ freelancer, a i oni koji su znali nešto o tome, nisu shvatali da je to nova grana industrije budućnosti. Udruženje je uspjelo artikulisati taj pojam i postaviti ga na značajno mjesto u neformalnoj i formalnoj komunikaciji. Sada, svi znaju za nas, pa je i odnos ostalih prema nama značajno poboljšan. Biti član ovog udruženja je veoma bitno i značajno, jer, pored osjećaja pripadnosti i prihvaćenosti otvara se široka lepeza mogućnosti da se napravi kvalitativni progres u tvojoj karijeri.Šta čekaš? Priključi se našem timu i odškrini vrata ka novim horizontima.

Hamza Hrnjičević
Zenica
Lana Pašić

Šta kažu članovi?

Odličan tim ljudi koji neumorno rade na informisanju javnosti o izazovima sa kojima se susrećemo, kao i na zagovaranju za odgovarajuću zakonsku regulativu i prava freelancera. Uvijek se trude da dobiju relevantne informacije i da informišu članove i daju savjete i podršku.

Lana Pašić
Sarajevo

Šta kažu članovi?

Otkad sam član Udruženja znam da nisam sam, svaki problem je lakše riješiti kad nas ima više i kad smo udruženi.

Dino Šabanović
Zavidovići

Pridruži nam se