Image Alt

Zvanično počeo prijem članova u UFUBIH

Zvanično počeo prijem članova u UFUBIH

 

Zvanično je počeo prijem članova u Udruženje Freelance u BiH. Čine ga pojedinci, kreativni i uglavnom mladi ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine. Među njima su programeri, dizajneri, fotografi, novinari, prevoditelji i savjetodavci iz različitih oblasti koji zajedno žele pokrenuti aktivnosti na sistemskom rješavanju njihovog radno-pravnog statusa i odnosa spram domaće porezne politike.

 

      • Retroaktivna naplata poreza za freelancere koji žive i privređuju u ovoj državi jeste bila povod, ali ne i razlog za osnivanje našeg Udruženja, kaže Elena Babić, vizualna dizajnerica iz Sarajeva i predsjednica prve zvanične organizacije koja okuplja bosanskohercegovačke freelancere na nivou BiH.

Ona kaže da je neki događaj morao biti okidač da se konačno razmisli o ovoj sve brojnijoj radnoj snazi koja nema nikakva radnička prava.

      • Mi ne bježimo od plaćanja poreza. Nije pravedno stvarati sliku o nama kao o ljudima koji nešto kriju ili kradu. Naše znanje i rad je na tržištu rada javno i uglavnom dostupno svima putem interneta. Mi smo radnici kao i svi drugi, samo što za razliku od drugih nemamo pravo na zdravstveno osiguranje, na staž, ni na penziju. Nemamo bolovanja, godišnjih odmora, niti bilo kakvih beneficija. S druge strane od nas se traži da dio novca kojim smo u neko doba raspolagali damo zajednici. I sav taj novac se računa kao da je naša plaća, bez obzira što većina nas dio tog novca investira, troši kako bi uopšte poslovao, kaže Elena.

 

Veliki broj freelancera se u posljednjih osam mjeseci suočio sa zahtjevima Porezne uprave Federacije BiH koja prateći transakcije njihovih bankovnih računa traži dio iznosa koji je od 2015. godine do danas bio u opticaju. Protive se, kako kažu retroaktivnoj naplati te će putem Udruženja tražiti zaustavljanje ove prakse koja se razlikuje na nivou različitih kantona, odnosno u zavisnosti od područja djelovanja kantonalnih poreznih ureda. Udruženje među čijim članovima već ima i pravnika i ekonomista i novinara profesionalaca računa i na svoje političke predstavnike u institucijama države, odnosno oba entiteta, Distrikta i kantona u smislu izmjene zakonskih propisa koji se tiču definisanja kategorije “freelancera” ili nezavisnog djelatnika, u pravnom sistemu BiH. S ciljem stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za rad freelancera Udruženje je otvoreno za nove članove, za sve one koji žele biti dio legalne radne snage na koju država BiH može da računa i čija prava treba i mora da zaštiti.

 

      • Pozivam sve nezavisne radnice i radnike koji rade i žive u Bosni i Hercegovini da nam se pridruže kao članovi Udruženja “Freelance” u BiH. Sada kroz Udruženje imamo mogućnost i alate da dopremo do ljudi koji odlučuju o našoj poziciji u ovoj zemlji. U narednom periodu imamo priliku da se zajedno izborimo za bolji status i bolje životne uvjete u našoj domovini. Ono što će najviše uticati na one koji budu donosili odluke o nama je naš broj, naglašava predsjednica Udruženja Freelance u BiH predstavljajući online platformu putem koje se do sada u članstvo prijavilo nekoliko stotina freelancera.

 

Aplikaciju za članstvo u Udruženju “Freelance” u BiH moguće je popuniti na adresi www.ufubih.org

A.M. Udruženje “Freelance” u BiH Sarajevo

Objavljeno na IT Base

 

 

 

 

 

 

Komentiraj